مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میرشکاری، اصغر- بصیرت منش، حمید (گردآورندگان)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

آئینۀ حُسن: خاطراتی از ویژگیهای ممتاز امام خمینی(س) در امور فردی و اجتماعی/  به کوشش اصغر میرشکاری، حمید بصیرت منش. ــ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار     امام خمینی(س)، 1379. 218 ص. (یادها؛ 6)ISBN:  978 - 964 - 335 - 391 - 9فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا. کتابنامه: ص. 201 ـ 211.1. خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ پیامها و سخنرانیها ـ ـ دوستان و آشنایان ـ ـ خاطرات. الف. مؤسسه تنظیم و نشر آثار       امام خمینی(س)، گروه تاریخ. ب. میرشکاری، اصغر؛ بصیرت منش، حمید، گردآورنده. ج. عنوان.  9  آ 9  م / 1576                                                   DSR0842092/ 955       کتابخانه ملی ایران                                                              5319 ـ 80 م

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

            

   

‏ ‏

    کد/ م 613

       

ARMMOA~1

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

آئینۀ حسن

به کوشش: اصغر میرشکاری، حمید بصیرت منش

ناشر:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ و نشر عروج

چاپ هفتم:  1392 / 2000 نسخه 

قیمت:  7000 تومان

 

        ‏   ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                           0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

  مراکز پخش:   0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                           0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                           0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                             نشانی الکترونیکی:  ‎pub@‎‎imam-khomeini.ir‎