فصل سوم: خاطرات علی محمدآقا
12بهمن روز ورود امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

12بهمن روز ورود امام

‏وقتی امام آمد مسیر به قدری شلوغ بود که امام را با هلی کوپتر بردند و ‏‎ ‎‏من با موتور خودم را از بیراهه ها به بهشت زهرا رساندم. در مسیر مهندس ‏‎ ‎‏محمد غرضی‏‏ و خیلی از بچه ها را دیدم. بعدها با این افراد در مدرسهِ ‏‎ ‎‏علوی فعالیت کردیم.‏

‏ ‏


کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه 161

‎ ‎

کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه 162