فصل سوم: خاطرات علی محمدآقا
ترور تیمسار زندی پور
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ترور تیمسار زندی پور

‏ترور تیمسار زندی پور رئیس کمیته مشترک‏‏ از داخل زندان طراحی شد. ‏‎ ‎‏محرری،‏‏ ژیان پناه‏‏ و صارمی‏‏ - که الآن هم هستند و از نظر تیپی عوض ‏‎ ‎‏شده اند - در این جریان نقش داشتند. زندانیان با بیرون ارتباط مستقیم ‏‎ ‎‏داشتند. فرض کنید از کمیته مرکزی، از چپی ها و از مذهبی ها و... همه ‏‎ ‎‏قشری داخل زندان می آمد و این افراد ارتباطاتشان زیاد بود و به هر ‏‎ ‎‏نحوی با بیرون ارتباط برقرار می کردند. حتی اگر از بین کسانی که برای ‏‎ ‎‏امام چیزهایی جمع می کردند وقتی کسی زندان می افتاد خودِ زندانی ‏‎ ‎‏طوری ارتباط برقرار می کرد که مثلا فلانی ادامه کار را انجام دهد. این ‏‎ ‎

کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه 154

‏ارتباط در تمام گروه ها وجود داشت. روحانیت هم با بیرون ارتباط ‏‎ ‎‏داشت. حتی وقتی می خواستند داخل زندان فتوای نجس و پاکی بدهند، ‏‎ ‎‏بیرون هم در جریان بودند. از بیرون به روحانیت می گفتند که شما فتوا ‏‎ ‎‏بدهید. ولی آیت الله منتظری و دیگران می گفتند: نه، اگر در این موقعیت ‏‎ ‎‏فتوا بدهیم، به نفع رژیم تمام می شود. بین زندان اوین‏‏ و قصر هم ارتباط ‏‎ ‎‏بود.‏

 

کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه 155