فصل دوم: خاطرات مهدی فرهودی
15خرداد 1342
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

15خرداد 1342

‏روز 15 خرداد سال 42 مشغول صرف ناهار بودیم، سر و صداهایی ‏‎ ‎‏شنیدم. با پیژامه از خانه بیرون آمدم و صحنه هایی از خشم و اعتراض ‏‎ ‎‏مردم را دیدم. من هم به آنها پیوستم. در میدان شهدا‏‏ سینماها را خراب ‏‎ ‎‏کرده و شیشه مشروب فروشی ها را شکستیم. سپس به میدان بهارستان‏‏ ‏‎ ‎‏رفته و به خیل جمعیت پیوستیم. حوالی ساعت 3 بعدازظهر بود که ‏‎ ‎‏نیروهای رژیم با گاز اشک آور مردم را متفرق کردند. من هم فرار کردم و ‏‎ ‎‏به منزل برگشتم.‏

‏از عوامل مهمی که در تحول فکری بچه مسلمانها بسیار مؤ ثر بود، ‏‎ ‎‏می توان دستگیری رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی‏‏ و پس از آن ‏‎ ‎‏سخنرانی ها و اعلامیه های ایشان را ذکر کرد. علا وه بر این عامل مهم، ‏‎ ‎‏نقش روحانیان خوب را نمی توان فراموش کرد. از جمله حاج آقا ‏‎ ‎‏موسوی دامغانی‏‏ و حاج آقا مرتضوی‏‏، که در مسجد و هیأت محلهِ ما ‏‎ ‎‏مشغول فعالیت بودند.‏


کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه 66

‏بچه های محل در شبهای سرد زمستان از ساعت 8 تا 11 شب به ‏‎ ‎‏پخش و توزیع اعلا میه ها و رسالهِ امام می پرداختند.‏

 

کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه 67