فصل اول: خاطرات حمید حاجی عبدالوهاب
روحانیون مبارز و مساجد فعال
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

روحانیون مبارز و مساجد فعال

‏آیت الله سید محمدرضا سعیدی‏‏ و آیت الله حسین غفاری، با سخنرانی و ‏‎ ‎‏برگزاری جلسات متعدد نقش قابل توجهی در شناساندن حضرت امام ‏‎ ‎

کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه 24

‏داشتند. خیلی با شجاعت برخورد می کردند. در آن ایام مساجدی مانند ‏‎ ‎‏مسجد سید عزیزالله‏‏ پاتوق مبارزات بود و عموماً مبارزان به آنجا رفت و ‏‎ ‎‏آمد داشتند و جلساتی در مسجد برگزار می شد.‏

 

کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه 25