امّا مقدمه در بیان سه امر است
امر اول: در ذکر بعضی از روایات شریفه در فضیلت علم به فرائض
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

امر اول: در ذکر بعضی از روایات شریفه در فضیلت علم به فرائض

‏بدانکه علم به فرائض از اهم علوم دینیه است و بسیاری از احکام آن ‏‎ ‎‏را خداوند عزت در قرآن مجید بیان فرموده مخصوصاً در سوره مبارکه ‏‎ ‎‏نساء و در روایات شریفه ترغیب فرموده اند به تعلیم و تعلّم آن.‏

‎ ‎

‏ فی« المسالک»: روی: «انّ ثواب مساله من الفرائض ثواب عشرة من‏‎ ‎‏ غیرها».‏

‏ وفی «المبسوط»: عن عبدالله بن مسعود عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم قال: «تعلّموا ‏‎ ‎‏القرآن و علّموه الناس، و تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس فانّی امرء ‏‎ ‎‏مقبوض، و سیقبض العلم و یظهر الفتن حتیّ یختلف الرجلان فی الفریضة ‏‎ ‎‏و لا یجدان من یفصل بینهما »، انتهی.‏

‏ قال فی «المستند»: قیل: وذلک لابتناء مسائل الفرائض علی اُصول غیر ‏‎ ‎‏عقلیه و عدم اشتمال القرآن علی جمیعها،‏‏ انتهی.‏

‏ وفی «المبسوط» ایضاً: و روی عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم: «تعلّموا الفرائض و ‏‎ ‎


کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 11

‏ ‏

‏علّموها الناس فانّها نصف العلم وهو ینسی و هو اوّل ما ینتزع من اُمّتی »، ‏‎ ‎‏انتهی.‏

‏ قال فی «المستند»: و توجیه کون العلم بالفرائض نصف العلم باختصاصه ‏‎ ‎‏باحدی حالتی الانسان من الحیوة و الممات، او بکونه احد سببی الملک ‏‎ ‎‏من الاضطراری و الاعم، او احد قسمی العلم ممّا یکون المقصود بالذات ‏‎ ‎‏فیه التعلیم و التعلّم والعمل تابع و عکسه، او باعتبار ثوابه، او لایجابه وضع ‏‎ ‎‏الامامة فی موضعها الموجب لتمامیة العلم، او لتوقّفه علی مشقّة عظیمة ‏‎ ‎‏وتکلّف لا یقبله الاذهان السلیمة وان کان اخیرها اولاها، انتهی.‏

‏ ومحتمل است که مراد از فرائضی که در این روایات است علم به ‏‎ ‎‏احکام تکلیفیه باشد که علم به احکام تکلیفیه نصف علم است و نصف ‏‎ ‎‏دیگر آن علم به اصول دین و به عقائد حقه بوده باشد.‏

 

کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 12