فصل سوم در سهام و فرائض مقرره در قرآن مجید
سوم از فرائض: ثمن ترکه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

سوم از فرائض: ثمن ترکه

سوم‏ از فرائض، ثمُن ترکه است: و آن سهم زوجه است در صورت ‏‎ ‎‏بودنِ ولدِ غیرِممنوعِ مِنَ الارث از برای زوج؛ چه بلاواسطه و چه مع ‏‎ ‎‏الواسطه، و چه زوجه متحده باشد یا متعدده. و بر فرضِ تعدد، ربع یا ثمن ‏‎ ‎‏را بین خود بالسویه قسمت می کنند، پس هرگاه میت هشت زوجه دائمه ‏‎ ‎‏داشته باشد ربع یا ثمن را بین آنها به هشت قسمت منقسم می کنند مثل ‏‎ ‎‏آنکه زوج مریض چهار زوجه دائمه مدخوله خود را مطلقه به طلاق‏‎ ‎‏رجعی یا به طلاق بائن ‏‏نموده باشد و در همان حال مرض، چهار زوجه ‏‎ ‎‏دیگر به عقد دوام تزویج بنماید و مقاربت هم بکند و تا یک سال‏‏ بعدَ‏‎ ‎‏الطلاق به همان مرض از دنیا برود، آن وقت ربع یا ثمن را آن هشت زوجه ‏‎ ‎‏بین خود بالسویه قسمت  ‏‏می کنند، به شرط آنکه زوجات مطلّقات خودشان ‏‎ ‎‏خواهش طلاق نکرده باشند و تا حین موت زوج هم عیال‏‏ دیگری نشده ‏‎ ‎‏باشند.‏

 

کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 70