فصل هفتم در کیفیت توارث به اسباب است
عنوان سوم: در کیفیت ارث بردن ولاءِ ضامن جریره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

عنوان سوم: در کیفیت ارث بردن ولاءِ ضامن جریره

‏و مراد از ضامن جریره آن است که کسی ضامن بشود که هر جریره و ‏‎ ‎‏جنایاتی که از دیگری صادر شود و دیه داشته باشد دیه او را بدهد و ارث ‏‎ ‎‏او را هم ببرد. و این ضمانت گاهی از دو طرف می شود و گاهی از یک ‏‎ ‎‏طرف و هر دو قسم صحیح است. و شرط است در وارث بودن ضامن ‏‎ ‎‏جریره چند امر:‏

 اول:‏ آنکه آن ضامنِ جریره مانعی از موانع ده گانه ارث نداشته باشد، ‏‎ ‎‏نظیر وجودِ وارثی اقربِ از ضامن جریره، مثلِ وجودِ طبقاتِ ثلاثه از ‏‎ ‎‏ارحام، و وجود مولای معتق.‏

 دوم:‏ آنکه عقدِ مشتملِ بر ایجاب و قبول واقع بسازند و شرط نیست ‏‎ ‎‏در آن لفظِ مخصوصی، بلکه کفایت می کند در آن هر لفظی که دلالت کند ‏‎ ‎‏بر این معنی، و باید موجب و قابل بالغ و عاقل و قاصد باشند. ‏

سوم:‏ حرّیتِ ضامن‏‎[1]‎‏ و مضمونٌ عنه، که اگر عبدی ضمانت بنماید یا ‏‎ ‎‏حرّی ضمانتِ عبدی بنماید، ضمانتش باطل خواهد بود. ‏

چهارم:‏ آنکه مضمونٌ عنه در حالِ عقدِ ضمانت مثلِ حالِ موت، وارث ‏‎ ‎‏اقربی نداشته باشد از طبقاتِ ثلاثه ارحام و از مولای معتق. بلی احدُ‏‎ ‎‏الزوجین با ضامن جریره وارثند و نصیب اعلی را هم می برند از نصف و ‏‎ ‎‏ربع. ‏

کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 126

‏     و این سه شرط اخیری شرائطِ محقّق موضوعند نه شرط وارثیّت. و ‏‎ ‎‏بدانکه ولایِ ضمانِ جریره مورَّث نخواهد بود چنانچه ولاء عتق مورَّث ‏‎ ‎‏می شود.‏

 

کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 127

  • 1 - با اذن مولی خالی از تامل نیست.