مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. تفسیر سوره حمد/ امام خمینی.]ویرایش2[. ــ تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، 1375. 275 ص. ISBN:  964 - 335 - 009 - 6فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.کتابنامه: ص. 271 ـ 275؛ همچنین به صورت زیرنویس. چاپ اول: 1375.1. تفاسیر (سوره فاتحه). الف.  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س). ب. عنوان.     7 ت 78 خ/12/102  BP                                                           18/ 297               کتابخانه ملی ایران                                                              7508 ـ 76 م*

 

 

 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 

     کد/ م 616

ARMMOA~1

‏ ‏

 ‎ ‎

تفسیر سوره حمد (تقریر بیانات امام خمینی(س))

تحقیق‌ونشر: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)

لیتوگرافی، چاپ وصحافی: مؤسسه چاپ ونشر عروج

چاپ سیزدهم:  1392 / 5000 نسخه 

قیمت:  9500 تومان

‏ ‏

                            0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                            0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

  مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                            0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                            0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                            نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎