اتاق رو به قبله: مجموعه داستان نوجوانان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : آقا غفار، علی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

اتاق رو به قبله: مجموعه داستان نوجوانان

‏بسم الله الرّحمن الرّحیم‏‏تقدیم به روح آسمانی‏

‏امام مهربانیها، خمینی عزیز(ره)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏اتاق رو به قبله‏

‏مجموعه داستان نوجوانان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏برای گروه سنی «د» (دوره راهنمایی)‏

‏ ‏

علی آقاغفار

‎ ‎