26 ـ صبر بر مصیبت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : غلامعلی، مهدی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

26 ـ صبر بر مصیبت

‏26‏

‏ ‏

‏ ‏

صبر بر مصیبت ها

‏ ‏

‏     ‏پیامبر خدا ‏صلی الله علیه و آله‏‏:‏

‏     «مَنْ زَهدَ فی الدُّنْیٰا هٰانَتْ عَلَیهِ‏‎ ‎‏المُصیبٰات»‏‎[1]‎‏.‏

‏    ‏کسی که از دنیا دل بر کند، مصیبت ها بر‎ ‎او آسان گردد.

‏***‏

‏     شبی که خبر شهادت هفتاد و دو تن در حزب‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی به دفتر رسید، همه متحیر شدند که‏‎ ‎‏چگونه این خبر را به امام برسانند. به رادیو اطلاع داده‏‎ ‎‏شد‏‏ ‏‏که شب خبر را پخش نکنند؛ چون معمولاً امام‏‎ ‎‏آخر‏‏ ‏‏شب اخبار را گوش می کردند. قرار شد که‏‎ ‎‏حاج‏‏ ‏‏احمدآقا و آقای رفسنجانی فردای آن روز بیایند و‏‎ ‎‏خبر را به گونه ای به اطلاع ایشان برسانند که برای‏‎ ‎‏امام‏‏ ‏‏مسأله ای پیش نیاید. در منزل هم سفارش شد که رادیو‏‎ ‎‏را از بالای سر امام بردارند، چون ممکن بود در خبر‏‎ ‎‏ساعت 7 یا 8 صبح پخش شود. وقتی خانواده برای‏‎ ‎برداشتن رادیو به اتاق امام می روند، ایشان‎ ‎می فرمایند:  رادیو را بگذارید سر جای خود، من جریان‎ ‎را از رادیوهای خارجی شنیدم. هنگامی که آقای هاشمی‎ ‎و حاج احمدآقا خدمت امام می رسند، امام به آنها‎ ‎دلداری می دهد و سپس قضیه ای را نقل می کنند که یکی‎ ‎

از علمای اسلامی سخنرانی می کردند که به ایشان خبر‎ ‎می دهند حادثه ای اتفاق افتاد و عدۀ کثیری در آن‎ ‎حادثه جان سپردند، اما آن عالم با همان وضعیتی که‎ ‎روی منبر نشسته بود، فرمود: تقارب آجال شده است؛‎ ‎یعنی خداوند اجل ها را نزدیک کرده است و بنا بود اینها‎ ‎به طور پراکنده بمیرند، ولی خداوند أجل ها را نزدیک‎ ‎کرده است‎[2]‎‏.‏

‎ ‎

  • )) میزان الحکمة، حدیث 10883.
  • )) سرگذشتهای ویژه...، ج 1، ص 31.