35 ـ مهربانی با کودکان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : غلامعلی، مهدی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

35 ـ مهربانی با کودکان

‏35‏

‏ ‏

‏ ‏

مهربانی با کودکان

‏ ‏

‏     ‏پیامبر خدا ‏صلی الله علیه و آله‏‏:‏

‏     «اَحِبُّوا الصِّبیانَ وَ ارحَموهُم»‏‎[1]‎‏.‏

‏    ‏کودکان را دوست بدارید و با آنان‎ ‎مهربان باشید.

‏***‏

‏     دختر حضرت امام می گوید: گاهی اوقات دخترم‏‎ ‎‏فاطمه را به منزل ایشان نمی بردم. یک روز وقتی وارد‏‎ ‎‏خانۀ امام شدم، ایشان مشغول قدم زدن در حیاط خانه‏‎ ‎‏بودند. تا سلام کردم، گفتند: «بچه ات کو؟» گفتم: نیاورده ام.‏‎ ‎‏اذیت می کند... به حدی ایشان ناراحت شدند که گفتند:‏‎ ‎‏«اگر این دفعه بدون فاطمه می خواهی بیایی، خودت هم‏‎ ‎‏نباید بیایی» این نکته نشانگر روح ظریف امام است. از‏‎ ‎‏ایشان پرسیدم: آقا شما چرا این قدر بچه ها را دوست‏‎ ‎‏دارید؟ چون بچه های ما هستند دوستشان دارید؟‏

‏     فرمودند:‏

‏     «نه، من به حسینیه هم که می روم، اگر بچه باشد،‏‎ ‎حواسم دنبال او می رود. این قدر من دوست دارم بچه ها‎ ‎را! بعضی وقت ها که صحبت می کنم، می بینم که بچه ای‎ ‎گریه می کند یا دست تکان می دهد و اشاره به من می کند‎ ‎حواسم پیش او می رود‎[2]‎‏.‏

‎ ‎

  • )) میزان الحکمة، حدیث 22620.
  • )) پا به پای آفتاب، ج 1، ص 201.