فصل سوم: در فرانسه
ترفند خبرنگار روزنامه فیگارو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فردوسی پور، اسماعیل

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

ترفند خبرنگار روزنامه فیگارو

‏خبرنگار فیگارو به حاج احمد آقا گفته بود مگر شما مساله شرعی از آقا ‏‎ ‎‏نمی پرسید‏‏؟‏‏ گفت چرا. گفت‏‏:‏‏ خب من هم می آیم و یک مساله می‏‏‌‏‏پرسم، ‏‎ ‎‏من کاری به سیاست ندارم. منتهی ‏‏این مساله من ‏‏با مسائل سیاسی ارتباط ‏‎ ‎‏پیدا می کند بعد در روزنامه منعکس می کنم. به این وسیله آهسته‏‏ ‏‏آهسته ‏‎ ‎‏موضوع مصاحبه هم آزاد شد و خبرنگاران برای مصاحبه کردن با امام ‏‎ ‎

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 235

‏صف کشیدند و مصاحبه های مفصل سیاسی مربوط ‏‏به ‏‏ایران و مسائل ‏‎ ‎‏جهان انجام شد بنابراین هدفی که امام از این هجرت داشتند که ‏‎ ‎‏مظلومیت ملت ایران را به دنیا اعلام بکنند فراهم شد.‏

‏در این مدت چهار ماهی که به قول یکی از نویسندگان ایران، آن ‏‎ ‎‏مقداری که امام اسلام را تبلیغ و احیا کرد اگر تمام بودجه های حوزه های ‏‎ ‎‏علمیه ایران را خرج کنیم:کتاب به زبانهای فرانسه، انگلیسی و آلمانی ‏‎ ‎‏بنویسیم و خارج بفرستیم و ‏‏حتی ‏‏مبلغ به زبانهای فرانسه، انگلیسی، ‏‎ ‎‏آلمانی تربیت کنیم و به کشورهای خارج اعزام کنیم، این مقدار ‏‎ ‎‏نمی توانند اسلام را تبلیغ کنند‏‏.‏

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 236