فصل سوم: در فرانسه
مسوولیت پاسخگویی به تلفن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فردوسی پور، اسماعیل

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

مسوولیت پاسخگویی به تلفن

‏مثلاً ‏‏امام تلفن را به من و آقای محتشمی و آقای منتظری سپرده بودند. ‏‎ ‎‏آقای اشراقی به نقل از امام گفتند: من تلفن را به ایشان سپردم اگر یک ‏‎ ‎‏کلمه از این تلفن بر خلاف نظر من گفته شد هر سه را محاکمه خواهم ‏‎ ‎‏کرد. ما هم قبول کردیم. لذا ما آنجا مقرراتی برقرار کردیم که هیچ کس ‏‎ ‎‏جرات نمی کرد تلفن بزند حتی حاج احمد آقا‏‏.‏

‏مکرر اتفاق می افتاد که من در اتاق نبودم و تلفن زنگ می زد. آقایان ‏‎ ‎‏صدوقی و موسوی خوئینی ها بودند بلند می شدند تلفن را جواب بد هند ‏‎ ‎‏ولی حاج احمد آقا می گفتند صبر کنید فردوسی پور بیاید‏‏،‏‏ کسی دیگر بر ‏‎ ‎‏ندارد. اینجوری کنترل بود و کارهایی هم که انجام می شد اعلام کرده ‏‎ ‎‏بودیم هر کس می خواهد سخنرانی امام را منتشر کند حق ندارد بعنوان ‏‎ ‎‏بیت امام و‏‏ دفتر امام منتشر کند. یا مهر بیت امام را بزنند و بخواهند ‏‏پخش ‏‎ ‎‏کنند.‏

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 264