خاتمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1395

زبان اثر : فارسی

خاتمه

فراغت از این نوشتار به دست شارح فقیر و مذنب و بطّال و عاصی‌اش ‎ ‎که دنیای دنی با زخرف و زبرجش او را فریفته و کثرت معاصی و ‎ ‎خدعه شهوات نفسانی او را به ورطه هلاکت کشیده، چنان که ‎ ‎اگرعظمت فضل پروردگار متعال و سعه رحمت و سبقت داشتن ‎ ‎رحمت او بر غضبش نبود هرآینه از نجات و فلاح خود مایوس می‌شد، ‎ ‎در تاریخ 1347 از هجرت نبوی حاصل شد.

‎ ‎


کتابشرح دعای سحر (ترجمه فارسی)صفحه 151

‎ ‎

کتابشرح دعای سحر (ترجمه فارسی)صفحه 152