احکام روزه
مواردی که مستحب است انسان از کارهایی که روزه را باطل می کند خودداری نماید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

مواردی که مستحب است انسان از کارهایی که روزه را باطل می کند خودداری نماید

مساله 1749ـ‏ برای شش نفر مستحب است در ماه رمضان اگرچه روزه نیستند‏‎ ‎‏از کاری که روزه را باطل می کند خودداری نمایند:‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 265

‏اول ـ مسافری که در سفر، کاری که روزه را باطل می کند انجام داده باشد و پیش‏‎ ‎‏از ظهر به وطنش یا به جایی که می خواهد ده روز بماند برسد.‏

‏دوم ـ مسافری که بعد از ظهر به وطنش یا به جایی که می خواهد ده روز در آنجا‏‎ ‎‏بماند برسد.‏

‏سوم ـ مریضی که پیش از ظهر خوب شود و کاری که روزه را باطل می کند،‏‎ ‎‏انجام داده باشد.‏

‏چهارم ـ مریضی که بعد از ظهر خوب شود.‏

‏پنجم ـ زنی که در بین روز از خون حیض یا نفاس پاک شود.‏

‏ششم ـ کافری که در روز ماه رمضان مسلمان شود.‏

مساله 1750ـ‏ مستحب است روزه دار نماز مغرب و عشا را پیش از افطار کردن‏‎ ‎‏بخواند. ولی اگر کسی منتظر او است یا میل زیادی به غذا دارد که نمی تواند با حضور‏‎ ‎‏قلب نماز بخواند، بهتر است اول افطار کند ولی بقدری که ممکن است نماز را در‏‎ ‎‏وقت فضیلت آن به جا آورد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 266