احکام زکات
نِصاب شتر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

نِصاب شتر

مساله 1910ـ‏ شتر دوازده نصاب دارد: اول: پنج شتر و زکات آن یک گوسفند‏‎ ‎‏است و تا شمارۀ شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد. دوم: ده شتر و زکات آن دو‏‎ ‎‏گوسفند است. سوم: پانزده شتر و زکات آن سه گوسفند است. چهارم: بیست شتر و‏‎ ‎‏زکات آن چهار گوسفند است. پنجم: بیست و پنج شتر و زکات آن پنج گوسفند است.‏‎ ‎‏ششم: بیست و شش شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال دوم شده باشد.‏‎ ‎‏هفتم: سی و شش شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال سوم شده باشد.‏‎ ‎‏هشتم: چهل و شش شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال چهارم شده باشد.‏‎ ‎‏نهم: شصت و یک شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد.‏‎ ‎‏دهم: هفتاد و شش شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال سوم شده باشد.‏‎ ‎‏یازدهم: نود و یک شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشد.‏‎ ‎‏دوازدهم: صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است که باید یا چهل تا چهل تا‏‎ ‎‏حساب کند و برای هر چهل تا یک شتری بدهد که داخل سال سوم شده باشد، یا‏‎ ‎‏پنجاه تا پنجاه تا حساب کند و برای هر پنجاه تا یک شتری بدهد که داخل سال چهارم‏‎ ‎‏شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب کند. ولی در هر صورت باید طوری حساب‏‎ ‎‏کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می ماند، از نه تا بیشتر نباشد، مثلاً اگر‏‎ ‎‏140 شتر دارد، باید برای صد تا، دو شتری که داخل سال چهارم شده و برای چهل تا‏‎ ‎‏یک شتر ماده ای که داخل سال سوم شده باشد بدهد.‏‎[1]‎

مساله 1911ـ‏ زکات مابین دو نصاب واجب نیست پس اگر شمارۀ شترهایی که‏‎ ‎‏دارد از نصاب اول که پنج تاست بگذرد، تا به نصاب دوم که ده تا است نرسیده، فقط‏‎ ‎‏باید زکات پنج تای آن را بدهد. و همچنین است در نصابهای بعد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 291

  • )) شتر زکات باید ماده باشد.