احکام زکات
مسائل متفرقه زکات فطره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

مسائل متفرقه زکات فطره

مساله 2024ـ‏ انسان باید زکات فطره را به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان‏‎ ‎‏خداوند عالم بدهد و موقعی که آن را می دهد، نیت دادن فطره نماید.‏

مساله 2025ـ‏ اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست و احتیاط‏‎ ‎‏واجب آن است که در ماه رمضان هم فطره را ندهد. ولی اگر پیش از رمضان یا در ماه‏‎ ‎‏رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آن که فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت‏‎ ‎‏فطره حساب کند مانعی ندارد.‏

مساله 2026ـ‏ گندم یا چیز دیگری را که برای فطره می دهد، باید به جنس دیگر‏‎ ‎‏یا خاک مخلوط نباشد، یا اگر مخلوط است چیزی که مخلوط شده بقدری کم باشد‏‎ ‎‏که قابل اعتنا نباشد و اگر بیش از این مقدار باشد در صورتی صحیح است که خالص‏‎ ‎‏آن به یک صاع برسد ولی اگر مثلاً یک صاع گندم به چندین مَن خاک مخلوط باشد که‏‎ ‎‏خالص کردن آن خرج یا کار بیشتر از متعارف دارد، دادن آن کافی نیست.‏

مساله 2027ـ‏ اگر فطره را از چیز معیوب بدهد کافی نیست.‏

مساله 2028ـ‏ کسی که فطرۀ چند نفر را می دهد، لازم نیست همه را از یک‏‎ ‎‏جنس بدهد و اگر مثلاً فطرۀ بعضی را گندم و فطرۀ بعض دیگر را جو بدهد کافی‏‎ ‎‏است.‏

مساله 2029ـ‏ کسی که نماز عید فطر می خواند، بنابر احتیاط واجب باید فطره را‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 307

‏پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی خواند، می تواند دادن فطره را تا ظهر‏‎ ‎‏تاخیر بیندازد.‏

مساله 2030ـ‏ اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز‏‎ ‎‏عید به مستحق ندهد، احتیاط واجب آن است که هر وقت آن را می دهد نیت فطره‏‎ ‎‏نماید.‏

مساله 2031ـ‏ اگر موقعی که دادن زکات فطره واجب است، فطره را ندهد و کنار‏‎ ‎‏هم نگذارد، احتیاط واجب آن است که بعداً بدون اینکه نیت ادا و قضا کند فطره را‏‎ ‎‏بدهد.‏

مساله 2032ـ‏ اگر فطره را کنار بگذارد، نمی تواند آن را برای خودش بردارد و‏‎ ‎‏مالی دیگر را برای فطره بگذارد.‏

مساله 2033ـ‏ اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است،‏‎ ‎‏چنانچه فطره را ندهد و نیت کند که مقداری از آن مال برای فطره باشد اشکال دارد.‏

مساله 2034ـ‏ اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود، چنانچه‏‎ ‎‏دسترس به فقیر داشته و دادن فطره را تاخیر انداخته، باید عوض آن را بدهد و اگر‏‎ ‎‏دسترس به فقیر نداشته ضامن نیست، مگر آن که در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد.‏

مساله 2035ـ‏ در صورتی که زکات فطره را از مال خود جدا کرده باشد، اگر در‏‎ ‎‏محل خودش مستحق پیدا شود، احتیاط واجب آن است که فطره را به جای دیگر‏‎ ‎‏نبرد، و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 308