احکام خرید و فروش
شرایط جنس و عوض آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

شرایط جنس و عوض آن

مساله 2090ـ‏ جنسی که می فروشند و چیزی که عوض آن می گیرند پنج شرط‏‎ ‎‏دارد:‏

‏اول: آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.‏

‏دوم: آن که بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده‏‎ ‎‏صحیح نیست، ولی اگر بنده ای را که فرار کرده با چیزی که می تواند تحویل دهد مثلاً‏‎ ‎‏با یک فرش بفروشد، اگرچه آن بنده پیدا نشود، معامله صحیح است و در غیر بنده‏‎ ‎‏مشکل است.‏

‏سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و بواسطۀ آنها میل مردم به‏‎ ‎‏معامله فرق می کند معین نماید.‏

‏چهارم: کسی در جنس، یا در عوض آن حقی نداشته باشد، پس مالی را که‏‎ ‎‏انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازۀ او نمی تواند بفروشد.‏

‏پنجم: آن که بنابر احتیاط خودِ جنس را بفروشد نه منفعت آن را اگر چه جائز‏‎ ‎‏بودن خالی از قوّت نیست، پس اگر مثلاً منفعت یک سالۀ خانه را بفروشد صحیح‏‎ ‎‏است، و چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از‏‎ ‎‏کسی بخرد و عوض آن منفعت یک سالۀ خانۀ خود را به او واگذار کند اشکال ندارد،‏‎ ‎‏و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.‏

مساله 2091ـ‏ جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند در آن شهر‏‎ ‎‏انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می تواند همان جنس را در شهری که با دیدن‏‎ ‎‏معامله می کنند، با دیدن خریداری نماید.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 318

مساله 2092ـ‏ چیزی را که با وزن خرید و فروش می کنند با پیمانه هم می شود‏‎ ‎‏معامله کرد، به این طور که اگر مثلاً می خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه ای که یک‏‎ ‎‏من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد.‏

مساله 2093ـ‏ اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل‏‎ ‎‏است ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند‏‎ ‎‏تصرف آنها اشکال ندارد.‏

مساله 2094ـ‏ معاملۀ چیزی را که وقف شده باطل است، ولی اگر بطوری خراب‏‎ ‎‏شود که نتوانند استفاده ای را که مال برای آنها وقف شده از آن ببرند، مثلا حصیر‏‎ ‎‏مسجد به طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد و‏‎ ‎‏در صورتی که ممکن باشد باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به‏‎ ‎‏مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد.‏

مساله 2095ـ‏ هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند بطوری‏‎ ‎‏اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف‏‎ ‎‏شود، می توانند آن مال را بفروشند و بین موقوف علیهم تقسیم نمایند، ولی چنانچه‏‎ ‎‏اختلاف با تنها فروختن و تهیه مکان دیگر برطرف می شود، لازم است آن موقوفه، به‏‎ ‎‏محل دیگر تبدیل و یا با پول فروش آن محل دیگر خریده شود و به جای مکان اول، و‏‎ ‎‏در همان جهت وقف اولی، وقف گردد.‏

مساله 2096ـ‏ خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال‏‎ ‎‏ندارد، ولی استفادۀ آن ملک در مدت اجاره مال مستاجر است. و اگر خریدار نداند‏‎ ‎‏که آن ملک را اجاره داده اند، یا به گمان این که مدت اجاره کم است ملک را خریده‏‎ ‎‏باشد، پس از اطلاع می تواند معاملۀ خودش را بهم بزند.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 319