احکام خرید و فروش
شرایط معاملۀ سَلَف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

شرایط معاملۀ سَلَف

مساله 2112ـ‏ معاملۀ سلف شش شرط دارد:‏

‏اول: خصوصیاتی را که قیمت جنس بواسطۀ آنها فرق می کند معین نمایند. ولی‏‎ ‎‏دقت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده‏‎ ‎‏کافی است، پس معاملۀ سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در‏‎ ‎‏صورتی که نشود خصوصیاتشان را بطوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد‏‎ ‎‏و معامله غرری باشد باطل است.‏

‏دوم: پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را‏‎ ‎‏به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد که در این صورت‏‎ ‎‏بهتر آن است که فروشنده پول جنس را به ذمه مشتری قرار دهد، پس از آن مشتری‏‎ ‎‏طلبی را که از فروشنده دارد بابت پول جنسی که به ذمۀ او است حساب کند و چنانچه‏‎ ‎‏مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ولی فروشنده‏‎ ‎‏می تواند معاملۀ همان مقدار را به هم بزند.‏

‏سوم: مدت را کاملاً معین کنند، و اگر مثلاً بگوید تا اول خرمن جنسی را تحویل‏‎ ‎‏می دهم چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله باطل است.‏

‏چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، بقدری از آن‏‎ ‎‏جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود.‏

‏پنجم: بنابراحتیاط واجب جای تحویل جنس را معین نمایند، ولی اگر از‏‎ ‎‏حرفهای آنان جای آن معلوم باشد لازم نیست اسم آن جا را ببرند.‏

‏ششم: وزن یا پیمانۀ آن را معین کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن، معامله‏‎ ‎‏می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و‏‎ ‎‏تخم مرغ تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 322