احکام خرید و فروش
مسائل متفرقه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

مسائل متفرقه

مساله 2137ـ‏ اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید باید تمام‏‎ ‎‏چیزهایی را که بواسطۀ آنها قیمت مال کم یا زیاد می شود بگوید اگرچه به همان‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 327

‏قیمت یا به کمتر از آن بفروشد، مثلاً باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه.‏

مساله 2138ـ‏ اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و‏‎ ‎‏بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی مال خودت باشد،‏‎ ‎‏هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال دلال است. و نیز اگر بگوید این جنس را به این‏‎ ‎‏قیمت به تو فروختم و او بگوید قبول کردم یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و‏‎ ‎‏او هم به قصد خریدن بگیرد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود اوست.‏

مساله 2139ـ‏ اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جای آن، گوشت ماده بدهد‏‎ ‎‏معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته این گوشت نر را‏‎ ‎‏می فروشم، مشتری می تواند معامله را به هم بزند. و اگر آن را معین نکرده، در‏‎ ‎‏صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود، قصاب باید گوشت نر به او بدهد.‏

مساله 2140ـ‏ اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه ای می خواهم که رنگ آن نرود و‏‎ ‎‏بزاز پارچه ای به او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.‏

مساله 2141ـ‏ قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است و اگر دروغ‏‎ ‎‏باشد حرام است.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 328