احکام سربریدن و شکار کردن حیوانات
شرایط سر بریدن حیوان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

شرایط سر بریدن حیوان

مساله 2594ـ‏ سربریدن حیوان پنج شرط دارد:‏

‏اول ـ کسی که سر حیوان را می برد چه مرد باشد، چه زن باید مسلمان باشد و‏‎ ‎‏اظهار دشمنی با اهل بیت پیغمبر ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ نکند. و بچّه مسلمان هم اگر ممیز باشد یعنی‏‎ ‎‏خوب و بد را بفهمد می تواند سر حیوان را ببرد.‏

‏دوم ـ سر حیوان را با چیزی ببرند که از آهن باشد ولی چنانچه آهن پیدا نشود و‏‎ ‎‏طوری باشد که اگر سر حیوان را نبرند می میرد، با چیز تیزی که چهار رگ آن را جدا‏‎ ‎‏کند مانند شیشه و سنگ تیز، می شود سر آن را برید.‏

‏سوم ـ در موقع سر بریدن، جلو بدن حیوان رو به قبله باشد و کسی که می داند‏‎ ‎‏باید رو به قبله سر ببرد، اگر عمداً حیوان را رو به قبله نکند حیوان حرام می شود ولی‏‎ ‎‏اگر فراموش کند، یا مساله را نداند، یا قبله را اشتباه کند، یا نداند قبله کدام طرف‏‎ ‎‏است، یا نتواند حیوان را رو به قبله کند اشکال ندارد.‏

‏چهارم ـ وقتی می خواهد سر حیوان را ببرد یا کارد به گلویش بگذارد به نیت سر‏‎ ‎‏بریدن، نام خدا را ببرد و همین قدر که بگوید بسم الله کافی است و اگر بدون قصد سر‏‎ ‎‏بریدن نام خدا را ببرد، آن حیوان پاک نمی شود و گوشت آن هم حرام است، ولی اگر‏‎ ‎‏از روی فراموشی نام خدا را نبرد اشکال ندارد.‏

‏پنجم ـ حیوان بعد از سر بریدن حرکتی بکند. اگرچه مثلاً چشم یا دم خود را‏‎ ‎‏حرکت دهد، یا پای خود را به زمین زند که معلوم شود زنده بوده است.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 412