احکام سربریدن و شکار کردن حیوانات
چیزهایی که در کشتن حیوانات مکروه است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

چیزهایی که در کشتن حیوانات مکروه است

مساله 2600ـ‏ چند چیز در کشتن حیوانات مکروه است:‏

‏اول: آن که کارد را پشت حلقوم فرو کنند و به طرف جلو بیاورند که حلقوم از‏‎ ‎‏پشت آن بریده شود.‏

‏دوم: در جایی حیوان را بکشند که حیوان دیگر آن را ببیند.‏

‏سوم: در شب یا پیش از ظهر روز جمعه سر حیوان را ببرند، ولی در صورت‏‎ ‎‏احتیاج عیبی ندارد.‏

‏چهارم: خود انسان چهارپایی را که پرورش داده است بکشد. و احتیاط آن است‏‎ ‎‏که پیش از بیرون آمدن روح، پوست حیوان را نکنند و مغز حرام را که در تیرۀ پشت‏‎ ‎‏است نبرند و حرام است که پیش از بیرون آمدن روح، سر حیوان را از بدنش جدا‏‎ ‎‏کنند ولی با این عمل حیوان حرام نمی شود.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 414