فصل سوم : خاطرات آیت الله محمد رضا رحمت
نخستین دیدار با امام در ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : فارسی

نخستین دیدار با امام در ایران

‏ نخستین دیدار شما با امام بعد از پیروزی انقلاب را بیان بفرمایید؟‏

‏اوایل تابستان 1358 وارد ایران شدیم. آن موقع امام هنوز در قم تشریف ‏‎ ‎‏داشت که به خدمت وی رسیدم. خیلی اظهار محبت فرمود. یادم هست آن روزی ‏‎ ‎‏که می خواستم خدمت امام برسم حاج مصطفی به عنوان حفاظت در منزل افراد ‏‎ ‎‏را تفتیش بدنی می نمود. وقتی که من خواستم وارد شوم، حاج مصطفی تا‏‎ ‎‏خواست کارش را انجام دهد، حاج احمدآقا که آنجا ایستاده بود، فرمود: ‏‎ ‎‏نمی خواهد. من خدمت امام رفتم و وی هم با همان محبت و بزرگواری که ‏‎ ‎‏داشت اظهار محبت کرد. بعد از چند روز آقای سجادی گفت: حاج احمدآقا گفته اند ‏‎ ‎‏که شما در دفتر امام در قسمت مربوط به نهادهای انقلابی مشغول شوید. من نیز ‏‎ ‎‏آنجا مشغول شدم. بعد از مدتی که آنجا بودم در درس تفسیر سوره حمد امام شرکت ‏‎ ‎‏می کردم.‏