کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
تربیت و تهذیب نفس از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : عاشوری، حسن

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

تربیت و تهذیب نفس از دیدگاه امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  تربیت و تهذیب نفس از دیدگاه امام خمینی

حجة الاسلام والمسلمین حسن عاشوری

 

‏ ‏

‏آیا اخلاق و خصایص آدمی ذاتی و غیر قابل اصلاح است؟ یا این که‏‎ ‎‏آدمی از استعداد تربیت شدن برخوردار است؟ در صورتی که اخلاق آدمی‏‎ ‎‏اکتسابی باشد، عوامل و موانع آن چیست؟ پاسخ به این قبیل سئوالات از‏‎ ‎‏منظر امام خمینی درون مایه اصلی این مقاله است. واژه تربیت همانند‏‎ ‎‏واژگان دیگری مثل تعلیم، ادب، روش زندگی از نظر آن فقید، به معنی‏‎ ‎‏تزکیه و پرورش خصایص اخلاقی است. با این همه، امام تربیت و تهذیب‏‎ ‎‏نفس را غیر ذاتی و آن را اکتسابی می داند و روایات وارده در ذاتی بودن‏‎ ‎‏فصایص افراد را حاکی از تفاوت در استعداد آدمیان تفسیر می کند، نه انکار‏‎ ‎‏نقش تربیت و تهذیب نفس. به همین دلیل، امام خمینی به نقش مربی در‏‎ ‎‏سلوک اخلاقی افراد، اعتقاد وافری دارد. بررسی عوامل تهذیب نفس از‏‎ ‎‏جمله عامل وراثت، عامل محیط، عامل اراده، عنایت ویژه خداوندی و نیز‏‎ ‎‏موانع تهذیب، مبحث فرجامین این مقاله می باشند.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 352