کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
امام از عرفان فردی تا عرفان اجتماعی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : جمالی، مصطفی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

امام از عرفان فردی تا عرفان اجتماعی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  امام از عرفان فردی تا عرفان اجتماعی

حجة الاسلام مصطفی جمالی

 

‏ ‏

‏این مقاله از سه فصل فراهم آمده است. مؤلف در فصل نخست به‏‎ ‎‏تعریف عرفان از منظر عارفان و نیز تاریخ عرفان نظری و عملی می پردازد.‏‎ ‎‏بررسی دیدگاه های امام خمینی در باب عرفان یا سیر و سلوک فردی، و‏‎ ‎‏تأثیرپذیری آن فقید از ابن عربی نیز از موضوعات مهم این فصل است.‏‎ ‎‏هدف غایی دعوت انبیا و اولیای الهی در قالب توحید در پرستش، در‏‎ ‎‏جمیع شؤون حیات بشری، بررسی دیدگاه های امام خمینی در خصوص‏‎ ‎‏عرفان اجتماعی و تعامل عرفان عملی امام با رفتار سیاسی ایشان، دو محور‏‎ ‎‏عمده فصل دوم اند. از نظر امام خمینی، توحید در پرستش در دو حوزه‏‎ ‎‏معاد و معاش جز با تمسک به ولایت خداوند و معصومین(ع)‏‎ ‎‏ممکن نیست.‏

‏فصل سوم نیز به بررسی ویژگی های جامعه عرفانی که همان جامعه‏‎ ‎‏ناب شیعی است، اختصاص دارد. به نظر نویسنده مقاله، جامعه ولایی آن‏‎ ‎‏فقید در امتداد ولایت الهیه و ولایت معصومین(ع) قرار دارد و می توان‏‎ ‎‏جوامع بشری را در توسعه قرب و بندگی خداوند متحول ساخت. اگر تا‏‎ ‎‏دیروز عرفای اسلامی در عزلت خود با استفاده از ابزار محدود عرفان‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 349

‏فردی، مخاطبان اندکی را برای خود دست و پا می کردند، اینک به برکت‏‎ ‎‏نظریه ولایت فقیه، جامعه اسلامی می تواند مسیر قرب به سوی خداوند‏‎ ‎‏را طی کند.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 350