کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
حجاب خودی و خرق آن در عرفان امام خمینی (ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : حسینی، سید فضل الله

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

حجاب خودی و خرق آن در عرفان امام خمینی (ره)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  حجاب خودی و خرق آن در عرفان امام خمینی

حجة الاسلام سید فضل الله حسینی

 

‏ ‏

‏معرفت حق، هدف عرفان است و در صورت رفع موانع راه، شناسایی‏‎ ‎‏حقیقت حق دشوار نیست. این اثر در سه بخش تبیین شده است، اول در‏‎ ‎‏صدد بیان کلیاتی در مورد این نوع حجاب و معنی خودی و کشف و مراتب‏‎ ‎‏آن است و در بخش دوم از میان عرفا منظر امام خمینی را در باب‏‎ ‎‏حجاب های معرفت، اهمیت، خطر و راه مبارزه با آن ترسیم شده است و‏‎ ‎‏در بخش نهایی اساسی ترین راه حل ها و نمونه الگوی عملی خارقان‏‎ ‎‏حجاب خودی به تصویر کشیده شده است. حجاب در واقع پوشش است‏‎ ‎‏و اگر چیزی به نوعی ما را از مشاهده یاد حق باز دارد حجاب است و باید‏‎ ‎‏خرق و پاره شود، اما کدامین خود انسان است که شکافته می شود این‏‎ ‎‏پرده ها هستند که در نظر او وجود دارد، به چیزهایی تزیین می کنند که‏‎ ‎‏موجب فریب انسان می شود، انسان دارای مراتب حجاب است چون‏‎ ‎‏اعجوبه ای صرفاً روحانی نیست ولی تعداد و مراتب این ظلمت ها چقدر‏‎ ‎‏است قابل احصا نیست و بجا گفته اند ان لله سبعین الف حجاب...‏‎ ‎‏اینجاست که فصل دیگر این اثر مطرح می شود که چگونه باید این‏‎ ‎‏حجاب ها را پاره کرد.‏

‏عرفا راه کلی اسفار اربعه را متذکر شدند که از ابداعات صدر المتالهین‏‎ ‎‏بود. امام خمینی نیز که مهم ترین مانع سلوک به حق تعالی را، وابستگی به‏‎ ‎‏خود می داند، در آثار خود بسیار می کوشد که این انانیت را منکوب کند و‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 337

‏سالک را به مقام قرب برساند و او را از فنا بگذراند، امام می داند که انانیت‏‎ ‎‏نوع عظیم شرک است، پس با مقام توحید ناسازگار است. پس در تلاش‏‎ ‎‏است که راه های وصول را مطرح نماید، او هجرت را مطرح می کند که‏‎ ‎‏بخش سوم این اثر است و اینجا است که جهاد اکبر را که از جهاد اصغر‏‎ ‎‏(جنگ) مهم تر است مطرح می کند، اگر از مقام مجاهده گذشت و به مقام‏‎ ‎‏شاهد رسید هم اکنون مردی مجاهد و مهاجر الی الله می شود و به مقام رابع‏‎ ‎‏می رسد که چون اولیاء از طرف خدای تعالی برای هدایت خلق مأموریت‏‎ ‎‏می یابد اینجا مقام الگو پذیری مردم فرا می رسد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 338