کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
تبیین عرفانی و حکمی حدیث شریف من عرف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : صلواتی، عبدالله

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

تبیین عرفانی و حکمی حدیث شریف من عرف

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  تبیین عرفانی و حکمی حدیث شریف من عرف...

عبدالله صلواتی

‏ ‏

‏ ‏

‏قدما و متأخرین از دانشمندان علوم عموماً روان شناسان خصوصاً، بر‏‎ ‎‏شناخت نفس تأکید، فراوان داشته اند. در عرفان نظری، حدیث «من عرف‏‎ ‎‏نفسه فقد عرف ربه»، اصلی از اصول است. صاحب نظران در شرح و تبیین‏‎ ‎‏این حدیث علوی سخنان فراوانی دارند. ازشیخ الرئیس منقول، است که‏‎ ‎‏ارسطو بر وزان سیدالاوصیا گفته: هرکس از معرفت نفس خویش عاجز‏‎ ‎‏گردد، از معرفت رب خود عاجز خواهد ماند.‏

‏ بیشترین گوی  در میدان، بحث و جدال ومعرکه معرفت توسط کسانی‏‎ ‎‏ربوده شده که صورت و مثال را در دیدگاه عرفانی مفهومی  ویژه داده اند. در‏‎ ‎‏منظر امام خمینی که سراسر عالم آیت خداست، جنبه فعلیت و صورت‏‎ ‎‏انسان که باطن و حقیت او را تشکیل می دهد و به وزان مثال الهی (مطابق‏‎ ‎‏حدیث نبوی) آفریده شده، آیت کبرای الهی است و این نظریه مشابه آن‏‎ ‎‏است که ابن عربی ارائه داده است. در شناسایی اول، نقص شناسی و درمان‏‎ ‎‏آن است از دیدگاه امام، توجه به نقص و ذات و خرق حجاب انانیت و خود‏‎ ‎‏پرستی مفتاح غیب و شهادت، بلکه باب الابواب عروج به کمال روحانیت‏‎ ‎‏می باشد. اصلاً وصول به عزّ ربوبی متوقف بر قدم عبودیت و بندگی است‏‎ ‎‏تا خشوع، خضوع و خاکساری نباشد به سردار ندای «انا الحق» نیز بویی از‏‎ ‎‏انانیت می دهد و کمال مطلق نیست. این است که عرفای نامداری همچون‏‎ ‎‏ابن عربی بر شرح مفاهیم این مبانی سازندگی، تأکید دارند و امام خمینی نیز‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 317

‏متأثر از آنهاست. در منظر امام، مشاهدۀ هر شی ء می توان الله تعالی را‏‎ ‎‏رویت نمود. زیرا مظهر اسم الله می باشندو مظهر از خود چیزی ندارد و‏‎ ‎‏کسانی به این قله می رسند که به محو خودی پرداخته و حب نفس را فدا‏‎ ‎‏کرده اند. امام در آثار خویش وقتی از قرب تکوینی که منتهی الامال است‏‎ ‎‏سخن می گوید که همه در محضر خدا هستیم و خدا از همه به ما نزدیک تر‏‎ ‎‏است؛ چون سالک راه است و به ریاضت اعتقاد دارد، در موادری در کنار‏‎ ‎‏آن قرب، سلوکی را مطرح می نماید، چون به خود نظر می کند، خود را دور‏‎ ‎‏می بیند و چون به مشاهده جمال موفق می شود، فاصله ای نمی بیند.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 318