کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
ولایت مطلقه معصومین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : حسن زاده، حمید

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

ولایت مطلقه معصومین

‏ ‏

‏ ‏

  ولایت مطلقه معصومین

 حمید حسن زاده

‏ ‏

‏ ‏

‏نویسنده پس از تبیین معنای لغوی ولایت، ضمن بحث در مورد‏‎ ‎‏ضرورت نیاز جامعه به والی و سرپرست که یکی از ارکان مورد نیاز هر‏‎ ‎‏جامعه ای است؛ به ضرورت تداوم ولایت و رهبری پیامبر در امامان‏‎ ‎‏معصوم می پردازد.‏

‏پس از مقدمۀ فوق، انواع ولایت که ولایت منفی، ولایت مثبت عام و‏‎ ‎‏خاص، ولایت در تصّرف و. . . می باشد، با استناد به آیات و روایات مورد‏‎ ‎‏بحث قرار گرفته است.‏

‏در بخش پایانی مقاله، پس از تبیین و توضیح نظر امام در مورد حقیقت‏‎ ‎‏غیب و همچنین مفهوم خلافت؛ نظر امام در مورد آفرینش و سرشت پیامبر‏‎ ‎‏و حقیقت خلافت محمدی(ص) بیان شده و سپس در پایان، اتحاد ولایت‏‎ ‎‏علوی و ولایت محمدی(ص) از نظر امام تبیین گردیده و نتیجه گرفته‏‎ ‎‏می شود که ولایت مطلقه مذکور برای حقیقت محمدی(ص)، بالا صاله‏‎ ‎‏برای امیر المومنین (ع) بالوراثه حاصل آمده و پس از ایشان  نیز تنها  برای‏‎ ‎‏اولاد  معصوم آن حضرت که از جانب حق منصوب به امامت و خلافت‏‎ ‎‏هستند، حاصل است.‏

‏نکته دیگر این که ولایت، باطن نبوت است. پس هیچ نبی ای بدون‏‎ ‎‏ولایت نمی باشد؛  به عبارت دیگر، هر نبی، ولی نیز هست، اما این طور‏‎ ‎‏نیست که هر ولی، نبی هم باشد، پس دایرۀ ولایت وسیع تر از دایرۀ نبوت‏‎ ‎‏است و از همین روست که نبوت، تشریعی و رسالت، امری  منقطع است و‏‎ ‎‏نبوت تعریفی و ولایت، امری دائمی و غیر منقطع.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 300