کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
فرایند توسعه در اسلام از نگاه امام خمینی و علامه ‌طباطبائی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : خلیلی، مصطفی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

فرایند توسعه در اسلام از نگاه امام خمینی و علامه ‌طباطبائی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  فرایند توسعه دراسلام از نگاه امام خمینی و علامه طباطبائی

مصطفی خلیلی

‏ ‏

‏ ‏

‏یکی از موضوعاتی که مورد بحث اندیشمندان بوده و در دهه های اخیر‏‎ ‎‏به آن توجه بیشتری شده است، مسأله دین و توسعه و تلازم یا تعارض میان‏‎ ‎‏آن دو است. هر چند که موضوع مزبور، در حیطه قلمرو اسلام، به جهت‏‎ ‎‏بداهت پیوند دین و توسعه کمتر مورد توجه عالمان دینی قرار گرفته است‏‎ ‎‏ولی شدت بحث در میان متفکران مسیحی در غرب که در حقیقت، مقوله‏‎ ‎‏توسعه در امور دنیوی را با دین محرف مسیحی مورد بحث و بررسی قرار‏‎ ‎‏دادند، موجب تسری آن در دین اسلام گردید.‏

‏در حقیقت دو عنصر مهم در طرح بحث میان متفکران و اندیشمندان‏‎ ‎‏اسلامی نقش بسزایی داشته است و شاید اگر این دو عنصر نمی بود هیچ‏‎ ‎‏جایگاهی برای طرح این موضوع وجود نداشت، یکی از آن دو، مقایسه‏‎ ‎‏میان اسلام و مسیحیت است که دین را به معنای اعم کلمه اخذ نمودند و‏‎ ‎‏دیگر اینکه توسعه را ملازم با مظاهر فساد غرب دانستند. در صورتی که‏‎ ‎‏این هر دو باطل است چون نه قیاس اسلام و مسیحیت قیاس درستی است‏‎ ‎‏و نه معنای توسعه هیچ گونه تلازمی با مظاهر فساد در غرب دارند. امام‏‎ ‎‏خمینی ( ره) با توجه به این دو نکته دیدگاه خاص خود را از مفهوم توسعه‏‎ ‎‏ارائه داده و معتقد است «مذهبی که حالا در دست مسیحیها هست و اینها‏‎ ‎‏می گویند که هیچ کاری به زندگی مردم و وضع سیاسی نداشته باشید. من‏‎ ‎‏گمان ندارم که مسیح مذهبش این بوده باشد. مذهب یهود هم همین طور.‏‎ ‎‏این مذاهب منحرف شده اند و دست در آنها برده شده است. »‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 283