کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
بررسی اصول تعلیم و تربیت از منظر امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : توحیدی، احمدرضا

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

بررسی اصول تعلیم و تربیت از منظر امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  بررسی اصول تعلیم و تربیت از منظر امام خمینی

احمدرضا توحیدی

‏ ‏

‏ ‏

‏تحلیلی درباره تلاشهای امام خمینی (ره) در زمینه تحقق اهداف و‏‎ ‎‏آرمانهای جمهوری اسلامی در زمینه تربیت امت است. از دیدگاه نویسنده‏‎ ‎‏در فرهنگ اسلامی، تربیت در مورد نظام هستی مصداق یافته و همه چیز‏‎ ‎‏در راستای تربیت قرار دارند. به طوری که در قرآن کریم، حدود نهصد و‏‎ ‎‏هفتاد مورد از خداوند به عنوان «رب» یاد شده است و پروردگاری از غیر‏‎ ‎‏خداوند، نفی شده است و رب به معنای خالق و مدیر و مربی است.‏

‏بر اساس آیات قرآن، تربیت بر سراسر نظام هستی حاکم، و همه چیز در‏‎ ‎‏حال تربیت پذیری و کمال یابی است و این کار، تنها با اراده خداوند‏‎ ‎‏انجام می گیرد.‏

‏لذا با توجه به این نکات می توان دریافت که بخش مهم و قابل توجه، از‏‎ ‎‏شناخت تعلیم و تربیت و اهداف آن از نظر حضرت امام (ره) به شناخت‏‎ ‎‏هدف رسالت انبیای الهی به ویژه پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله‏‎ ‎‏علیه و آله و سلم وابسته است، زیرا حضرت امام (ره) در هیچ جا سخنی از‏‎ ‎‏تعلیم و تربیت مطرح نمی کنند مگر اینکه از انبیای الهی صلوات الله علیهم‏‎ ‎‏اجمعین الهام گرفته باشند و تصریح می نمایند موضوع علم انبیای تربیت‏‎ ‎‏انسان است، تمام انبیای موضوع علمشان، انسان است آمده اند انسان را‏‎ ‎‏تربیت کنند.‏


مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 273

‏ایشان با اشاره به اینکه گرفتاری همه ما برای این است که تزکیه و‏‎ ‎‏تربیت نشده ایم، اشتغال به تهذیب نفس و تصفیه اخلاق را بزرگ ترین‏‎ ‎‏مهمات و اوجب واجبات عقلیه می دانند.‏

‏از دیدگاه ایشان اسلام، قرآن، انبیا و ائمه (ع) همگی در تربیت انسان که‏‎ ‎‏عصاره هستی می باشد نقش مهمی دارند.‏

‏او در مورد تأثیر تعلیم و تربیت، عوامل و فاکتورهای مختلفی را دخیل‏‎ ‎‏می دانند که بعضی از آنها عبارت اند از: اصل تقدم اصلاح مربی به متربی،‏‎ ‎‏عقلانی بودن نظام تعلیم و تربیت، خدا محوری یا اخلاص، امید در تعلیم و‏‎ ‎‏تربیت، نقش انگیزه و اراده فردی متربی، تحصیل علوم و تربیتهای سازنده‏‎ ‎‏و اصل توجه و عدم انحراف تعلیم و تربیت.‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 274