کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
ده منزل در عرفان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : رهبران، ماشاالله

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

ده منزل در عرفان

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  ده منزل در عرفان

حجة الاسلام ماشاالله رهبران

‏ ‏

‏ ‏

‏این مقاله مشتمل بر معرفی ده منزل از صد منزل عرفان است که از‏‎ ‎‏کتاب اربعین امام خمینی اقتباس شده است. این ده منزل عبارت است از‏‎ ‎‏یقظه، تفویض، توکل، توبه، اخلاص، شکر، غنا، خوف، تذکر و تفکر. از‏‎ ‎‏نظر امام خمینی، اولین مرحله سلوک یقظه است. او ضمن تأکید بر اهمیت‏‎ ‎‏این مرحله، به موانع آن اشاره کرده و تأخیر در اقدام به سیر سلوک را مهم‏‎ ‎‏ترین آفت آن دانسته است. به نظر ایشان تفویض و واگذار نمودن امور به‏‎ ‎‏خداوند نیز دارای اهمیت فوق العاده ای برای سالک است و بدون آن محال‏‎ ‎‏است که انسان بتواند به مقصد برسد، اما ایشان معتقد است که تفویض غیر‏‎ ‎‏از توکل است، چنان که ثقه با هر دوی آنها فرق دارد. امام خمینی در ضمن‏‎ ‎‏حدیث سیزدهم کتاب اربعین به بحث توکل پرداخته و ضمن بیان معانی‏‎ ‎‏توکل و درجات آن، و فرق بین توکل و رضا و فرق بین تفویض و توکل و‏‎ ‎‏ثقه می نویسد «توکل واگذار نمودن تمام امور و صاحب آن است و اعتماد‏‎ ‎‏نمودن بر وکالت او می باشد. اما در عین حال توکل خود دارای درجات‏‎ ‎‏گوناگونی است و به میزان درجات عباد در معرفت پروردگار متعدد می‏‎ ‎‏شود». در بخش دیگری از مقاله دیدگاههای امام خمینی درباره توبه و‏‎ ‎‏حقیقت و ارکان و شرایط آن آمده است. در همین بحث، آثار و پیامدهای‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 267

‏استغفار و نیز تیین توبه نصوح مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر امام‏‎ ‎‏خمینی، منزل اخلاص نیز کمتر از منازل دیگر نیست و تا سالک درون خود‏‎ ‎‏را از هر نوع شائبه و شرک پاک نسازد نمی تواند قدمی پیش نهد. پس از این‏‎ ‎‏مرحله نوبت به شکر می رسد. امام خمینی بحث شکر را در  حدیث سی و‏‎ ‎‏یکم کتاب اربعین خویش آورده و آن را سپاسگزاری در مقابل نعمتهای‏‎ ‎‏خداوند دانسته است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 268