کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
روش‌های درمان رذایل اخلاقی از منظر امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : فریدونی، محمدرضا

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

روش‌های درمان رذایل اخلاقی از منظر امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  روش های درمان رذایل اخلاقی از منظر امام خمینی

دکتر محمدرضا فریدونی

‏ ‏

‏ ‏

‏تحلیلی از روشهای درمان رذایل اخلاقی، با تأکید بر روش امام خمینی‏‎ ‎‏در این زمینه است.‏

‏در این تحلیل، نخست از اهمیت تهذیب نفس و سه روش ریاضت،‏‎ ‎‏محبت، و توحید، برای معالجه رذایل اخلاقی گفت و گو می گردد و سپس‏‎ ‎‏روش امام خمینی و مکتب عرفانی او مورد بررسی قرار می گیرد.‏

‏در روش ریاضت، آدمی از راه ریاضت و تحمیل سختی و خشونت بر‏‎ ‎‏نفس، می کوشد که شهوات را در بند عقل درآورد و آن را حاکم بر نفس‏‎ ‎‏نماید. بر طبق روش محبت انسان با تلاشهای گوناگون خویش به دنبال‏‎ ‎‏کسب محبت خداوند بر می آید و بر آن است تا به تمام مظاهر اسماء و‏‎ ‎‏صفات خداوندی محبت ورزیده و به این وسیله همه نوع کینه و کدورت و‏‎ ‎‏حسادت و حقد را از خود دور سازد.‏

‏ولی روش توحید، بر مبانی تفکر قرار دارد و سالک پس از آن که از راه‏‎ ‎‏تفکر دانست که خداوند اصل و اساس کل هستی است، تمنای وصال به‏‎ ‎‏مرتبه توحید را می کند و با احساس فقر و نیازمندی مطلق به درگاه او، به‏‎ ‎‏تهذیب نفس می پردازد و به مبارزه با رذایل اخلاقی خویش بر می خیزد.‏

‏از دیدگاه نویسنده، روش محوری امام خمینی نیز، برای درمان‏‎ ‎‏بیماریهای اخلاقی، همین روش توحید است. با این تفاوت که ایشان‏‎ ‎‏علاوه بر توصیه به تفکر در حق و اسماء و صفات و کمالات او تفکر در‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 258

‏لطائف صنع الهی و تفکر در اعمال و احوال، چهار اصل عزم، محاسبه و‏‎ ‎‏مراقبه، تذکر و ولایت پذیری ائمه (ع) را نیز برای نیل به مقصود لازم‏‎ ‎‏می داند و بر رعایت آنها تأکید می ورزد.‏

‏از نگاه امام خمینی اصل ولایت پذیری ائمه (ع) برای درک مقام توحید‏‎ ‎‏و عرفان و کمالات معنوی و روحی از عناصر محوری این راه به حساب‏‎ ‎‏می آید و محال است که سالک بدون آن به درجات و کمالات توحیدی‏‎ ‎‏برسد. بر این اساس ایشان مدعی است بزرگانی که نامشان در کتابهای‏‎ ‎‏عرفان ثبت است و آنها را واصل و فانی شمرده اند و از اهل ولایت نبوده اند،‏‎ ‎‏بلکه از عامه به شمار می آیند، یا واصل نبوده اند و یا تحقیقا ولایت را ادراک‏‎ ‎‏کرده اند، ولی بر حسب مصلحت زمانه مجبور به تقیه بوده اند، چنان که‏‎ ‎‏شیخ سلیمان قندوزی حنفی صاحب ینابیع الموده، و سید علی همدانی‏‎ ‎‏صاحب کتاب موده القربی و مولی محمد رومی بلخی صاحب کتاب‏‎ ‎‏مثنوی، از این دسته افراد می باشند.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 259