کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
در پرتو استاد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : نعیم الدین خانی، علی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

در پرتو استاد

‏ ‏

‏ ‏

  در پرتو استاد

علی نعیم الدین خانی

‏ ‏

‏ ‏

‏گزارش تحلیلی از آرا و نظریات امام خمینی درباره نقش و اهمیت‏‎ ‎‏درسهای  اخلاقی و عرفان در حوزه های علمیه و علم آموزی از اساتید این‏‎ ‎‏رشته است. این گزارش بر محور یاد کردهای امام خمینی از استاد بزرگ‏‎ ‎‏عرفان خود آیت الله شاه آبادی فراهم آمده و طی آن دیدگاههای امام‏‎ ‎‏خمینی نسبت به تربیت معنوی و فوق العاده موثر ایشان بیان گردیده است،‏‎ ‎‏گرچه نویسنده به مناسبت، دیدگاهها و نظریات دیگران را نیز آورده است،‏‎ ‎‏اما معتقد است این امام خمینی بود که توانست تحولات بنیادینی را در‏‎ ‎‏حوزه های علمیه ایجاد کرده و مباحث متروک اخلاق و عرفان را در آنها‏‎ ‎‏احیاء کند، نویسنده در ادامه پرسیده است اساتید الهی و معنوی چه نقشی‏‎ ‎‏در کسب معارف عرفانی و حقایق معنوی  دارند و یک استاد راهنما باید‏‎ ‎‏دارای چه خصوصیاتی باشد. وی، با استناد به دیدگاهها و اظهارات امام‏‎ ‎‏خمینی نتیجه گرفته است که اساتید اخلاق باید افرادی خود ساخته بوده و‏‎ ‎‏از هواهای نفسانی و تمایلات مادی به دور باشند و علاوه بر آن، حظی وافر‏‎ ‎‏از معارف عرفانی اسلامی برده باشند. از دیدگاه امام خمینی آیت الله شاه‏‎ ‎‏ابادی یکی از مصادیق این گونه راهنمایان بود و کلیه شرایط لازم را برای‏‎ ‎‏تربیت اخلاقی و معنوی طلاب و محصلان حوزه علمیه را داشت. بر این‏‎ ‎‏اساس او در جای جای  آثار اخلاق و عرفانی خویش سفارشات و‏‎ ‎‏توصیه های آیت الله شاه آبادی را متذکر می شود و با عشقی وافر از او‏‎ ‎‏نام می برد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 257