کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
قدم‌ ها و موانع سلوک
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : ماشی، محمود

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

قدم‌ ها و موانع سلوک

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  قدم ها و موانع سلوک

محمود ماشی

‏ ‏

‏ ‏

‏تحلیلی از موانع و مراحل سلوک از دیدگاه امام خمینی است. هدف از‏‎ ‎‏این تحلیل آن است که، معلوم شود شرایط و عوامل اصلی سلوک کدام‏‎ ‎‏است و موانع آن چیست و یک سالک باید چه منازل و مراحلی را طی کند.‏‎ ‎‏به باور امام خمینی از مهم ترین شرایط و عوامل سلوک آن است که سالک‏‎ ‎‏رذایل اخلاقی خویش را درمان کند و وجودش را از آفاتی مانند حب دنیا،‏‎ ‎‏خیانت در امانت، خود بینی و دروغ، کبر و حسادت، غضب و عصبیت، و‏‎ ‎‏غیبت و تهمت پاک سازد. ایشان برای رسیدن به این مقصد پیشنهاد می کنند‏‎ ‎‏که سالک باید بکوشد از راه توبه و توسل و توکل و مراقبه و تهجد و تفکر‏‎ ‎‏در مرگ و صبر و رضا، درونش را شستشو داده و خود را برای کسب‏‎ ‎‏فضایل اخلاقی آماده نماید. به باور امام کلیه صفات و ویژگیهایی که تحت‏‎ ‎‏عنوان رذایل اخلاقی قرار می گیرند، از جنود جهل بوده و شیطانی هستند، و‏‎ ‎‏در مقابل، تمام صفات و خصوصیاتی که ذیل عنوان مضایل اخلاقی جای‏‎ ‎‏دارند، از جنود عقل به شمار آمده و اوصافی رحمانی می باشند. بر این‏‎ ‎‏اساس ایشان معتقد است عقل و جهل در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند و‏‎ ‎‏هر آنچه از جنود عقل به حساب آید، از شرایط سلوک است، و اوصافی که‏‎ ‎‏ریشه در جهل داشته و شیطانی هستد جز موانع سلوک محسوب می شوند‏‎ ‎‏و باید با آنها مبارزه کرد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 253