کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
اسماء و صفات از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : بهرامی، حامد

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

اسماء و صفات از دیدگاه امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  اسماء و صفات از دیدگاه امام خمینی

حامد بهرامی

‏ ‏

‏ ‏

‏هدف از این پژوهش تبیین دیدگاه های امام خمینی درباره اسماء و‏‎ ‎‏صفات ذات پروردگار است. نویسنده، با نقل گزیده هایی از اظهارات امام‏‎ ‎‏خمینی در این زمینه به مقایسه دیدگاههای او با دیگر عرفا و نیز با‏‎ ‎‏دیدگاههای فلاسفه و متکلمان پرداخته و برداشتهای امام خمینی را از هر‏‎ ‎‏نظر برتر دانسته است.‏

‏امام خمینی با استناد به آیه «ان من شی ء الا یسبح بحمده و لکن‏‎ ‎‏لاتفقهون تسبیحهم» نتیجه می گیرد عالم پر از هیاهو است. تمام عالم زنده‏‎ ‎‏است. همه هم، اسم الله هستند، شما خودتان از اسماء الله هستید، زبان و‏‎ ‎‏دستتان اسم الله است. حرکت نبضتان اسم الله است، این بادهایی که وزیده‏‎ ‎‏می شود، همه اسم الله اند. او همچنین معتقد است که خداوند همیشه در‏‎ ‎‏حال تجلی است و در این تجلیات اسما و صفات خود را اظهار نموده و‏‎ ‎‏اسما و صفات هر یک مقتضیات خود را آشکار ساختند و آن مقتضیات‏‎ ‎‏(اعیان داشته) نیز در عالم خارج بُروز و ظهور یافته و دارای افراد خارجی‏‎ ‎‏شدند. بدین سان کثرت در عالم جلوه کرد. نویسنده، در ادامه، به بحث‏‎ ‎‏درباره مراتب اسما الهی و تکثیر در آنها از پرداخته و با ارایۀ تحلیلی از‏‎ ‎‏اسمای محیط و محاط، اسم اعظم، اسم مستاثر و انسان کامل، مقاله را به‏‎ ‎‏پایان برده است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 248