کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
تأثیر عرفان امام خمینی در تحوّل مفهوم ملّت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : فتح الهی، محمدعلی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

تأثیر عرفان امام خمینی در تحوّل مفهوم ملّت

‏ ‏

‏ ‏

  تاثیر عرفان امام خمینی در تحوّل مفهوم ملّت

دکتر محمد علی فتح اللهی

‏ ‏

‏ ‏

‏ملیت یا ناسیونالیسم واقعیتی که به دوران جدید زندگی سیاسی،‏‎ ‎‏اجتماعی بشر می انجامد و در ادوار پیشین سابقه نداشته است، آیا مفاهیمی‏‎ ‎‏نظیر وطن دوستی و عصبیت های قومی همان ناسیونالسیم است؟ این مقاله‏‎ ‎‏پاسخ به این سوال و شرح ملیت است. این اثر با عنوان ملت یا ابتناء زندگی‏‎ ‎‏بر ولایت و شریعت بنا می شود مفهوم ملیت چون تعلق به دوران جدید‏‎ ‎‏زندگی سیاسی، اجتماعی دارد وجهان، جهان ارتباطات است پیچیدگی‏‎ ‎‏تاریخی زندگی باعث ظهور ساختار گسترده تری برای آن شده و فهم‏‎ ‎‏ودرک سیاست جدیدی را ممکن می سازد ویژگی بارز این زندگی و‏‎ ‎‏سیاست را باید در توجه آن به حل مشکل شکاف بین واقعیت و آرمان و‏‎ ‎‏ایجاد نظامی قائم بر دین ملاحظه کرد.‏

‏یکی از راههای مهم در توجیه مشکلات مذکور، وجود تشکیل یک‏‎ ‎‏نظام سیاسی بود که بر اساس عرفان خاصی که صوفیانه بود رخ می نمود‏‎ ‎‏آنچه که در مکتب شیخ صفی الدین تحقق یافت، اما این طرح کارگشا در‏‎ ‎‏دوران جهانی شدن نظام ها نیست. آیا مسأله تحقق ملیت با تشیع مناسبت‏‎ ‎‏دارد؟ این مقاله به آن پاسخ مثبت می دهد و در پی اثبات مبانی آن، یعنی‏‎ ‎‏ولایت و شریعت است در نظر این مجموعه وقتی یک نظام سیاسی و‏‎ ‎‏اجتماعی قائم به دین و شریعت نبوده و نسبت به دین لابشرط باشد در‏‎ ‎‏واقع دوران صغارت خود را سپری می کند با ابتناء زندگی بر شریعت مکلف‏‎ ‎‏شدن و ولایی  شدن نظام سیاسی است که مرحله بلوغ و رشد آن آغاز‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 241

‏می شود پس تحقق ملیت چیزی جز فرایند بلوغ و رشد سیاسی دینی مردم‏‎ ‎‏نیست که می توان از آن با مفهوم تجدد نیز یاد نمود وقتی جامعه ای دوران‏‎ ‎‏صغارت خود را پشت سر می گذارد، اینجا زمان تحقق ملت و شکل گرفتن‏‎ ‎‏ملیت است. آن گاه که جامعه قانونمند و دارای هویت واقعی  می شود دوره‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی شاهد پیدا شدن متولی سیاسی برای دین و فقاهت و ظهور‏‎ ‎‏سیاست دینی است دین توأم با عنصر رهبری، یعنی ملت به مفهوم قرآنی‏‎ ‎‏آن تحقق پیداء می کند در نگاه عرفانی نبوت مقام ظهور خلافت و ولایت‏‎ ‎‏بوده که ظهور الوهیت است و آن اصل وجود است هر موجودی از آن‏‎ ‎‏حظّی دارد، پس ملیت دینی هم چیزی جز ظهور خلافت و ولایت الهی‏‎ ‎‏نخواهد بود.‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 242