کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
فطرت و اخلاق از منظر امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : دبیران، حکیمه

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

فطرت و اخلاق از منظر امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  فطرت و اخلاق از منظر امام خمینی

دکتر حکیمه دبیران

‏ ‏

‏در این مقاله پس از تبیین معنا و مفهوم فطرت  و اخلاق، با استفاده از‏‎ ‎‏تفاسیر قرآن و فرهنگهای لغت، درباره خلقت، صفات و ویژگیهای انسان،‏‎ ‎‏امانت الهی، عبادت، تسلیم، سلامت نفس، دین و اخلاق ذکر شده است.‏

‏نویسنده اشاره دارد به این که مقصود ما بحث درباره «فطرت و اخلاق»‏‎ ‎‏از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) است، ولی از آنجا که مفسران و‏‎ ‎‏پژوهشگران آیات قرآن، ضمن شرح آیه سی ام سوره روم، هم به معنای‏‎ ‎‏لغوی فطرت اشاره کرده اند و هم با بهره گیری از مفهوم این آیه و آیات بعد‏‎ ‎‏و نیز استناد به احادیث و روایات، نظر خود را در مورد کیفیت فطرت و‏‎ ‎‏ارتباط آن با اخلاق و افعال انسان و تناسب میان خلق و خلق بیان کرده اند.‏

‏در مقدمه نگاهی اجمالی به تفاسیر گوناگون چون تفسیر کشف اسرار،‏‎ ‎‏تفسیر صفی، تفسیر منهج الصادقین و تفسیر المیزان ضروری می نماید، از‏‎ ‎‏آن جمله مرحوم علامه طباطبایی بحث مستوفانی در این باب دارد و پس‏‎ ‎‏از نقل چند روایت از حضرت امام جعفر صادق(ع) و امام محمدباقر(ع)‏‎ ‎‏در اینکه «فطرت» دین حنیف ولایت است، فطرت دین توحید است و‏‎ ‎‏فطرت عبارت است از لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی امیرمومنان ولی‏‎ ‎‏الله نظر خویش را بر مبنای تأیید و تشریح آن می آورد.‏

‏امام خمینی (ره) در شرح حدیث بیست و نهم که مضمون آن وصایای‏‎ ‎‏رسول اکرم(ص) به امیرمومنان  علی(ع) است و حاوی ذکر بعضی  از‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 231

‏خصایل نیکوی انسانی، و بیان آداب نماز، و نتیجه تدبر و تفکر در قرآن، و‏‎ ‎‏ادب حضور، و ورع و صدق و اخلاص است، پس از تعریف خلق و ارائه‏‎ ‎‏نمونه هایی از مکرمتهای اخلاقی، برخی از آنها را طبیعی و بعضی را کسی‏‎ ‎‏می شمارد که بر اثر عادت و معاشرت حاصل می شود و مداومت بر آنها‏‎ ‎‏موجب ملکه شدن آن خلق در نفس می گردد.‏

‏به طور کلی آنچه در بخش اعظم آثار حضرت امام(ره) جلب نظر‏‎ ‎‏می کند، کوشش ایشان در بیدار کردن «وجدان» مخاطب و تخلق به اخلاق‏‎ ‎‏الاهی، و تعبیر و تفسیر لطیفی است که از «امانت الاهی» به عنوان فطرت و‏‎ ‎‏نیز صفت فطرت به نور ایمان نموده اند.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 232