کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
وحدت وجود از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : ندری ابیانه، فرشته

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

وحدت وجود از دیدگاه امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

  وحدت وجود از دیدگاه امام خمینی

دکتر فرشته ندری ابیانه

‏ ‏

‏ ‏

‏وحدت وجود زیربنای بسیاری از مباحث عرفانی است. از این رو عرفا‏‎ ‎‏پیش از هر چیز به طرح آن پرداخته اند. حضرت امام خمینی نیز در تعلیقه‏‎ ‎‏خود بر شرح فصوص ابن عربی به شرح این موضوع عرفانی پرداخته، که‏‎ ‎‏این نوشتار به تبیین دیدگاه های ایشان در این زمینه اختصاص دارد.‏‎ ‎‏نویسنده در مقدمه این اثر مبانی  وحدت وجود را ذکر کرده. سپس آرا و‏‎ ‎‏دیدگاه های اسلام را در مسأله وحدت وجود به بحث گذاشته است. ‏

‏از نگاه امام حقیقه الحقایق عبارت است از تجلی عینی قیومی به مقام‏‎ ‎‏جمعی احدی استهلاکی، و حقایق عبارت از اعیان و اسما به احدیت جمع‏‎ ‎‏آنها و مفردات همانها هستند به اعتبار کثرت و تفصیلشان، امام معتقد است‏‎ ‎‏که انسان خود را نیز از ورای حجاب ادراک نمی کند، چه رسید به‏‎ ‎‏ادراک حق.‏

‏فرق بین (( قرب الفرائض )) و «قرب النوافل» از دیگر مباحثی است که‏‎ ‎‏امام به آنها پرداخته و معتقد است. نتیجه قرب فرائض تدبیر و تعرف در‏‎ ‎‏آنچه انسان می خواهد، در حالی که نتیجه قرب نوافل تخلق به اخلاق الله و‏‎ ‎‏فنای صفاتی است. امام مقام تکوین را به تکوینات قبل و بعد از وصول‏‎ ‎‏تقسیم کرده و تکوین پس از وصول را بالاترین مرتبۀ تکوین، بلکه تمکین‏‎ ‎‏می داند. نظر امام درباره اسمای ذات، عماء، ظلیت عالم، عوالم خمسه، و‏‎ ‎‏قاعده فلسفی «بسیط الحقیقه کل الاشیاء» از جمله مباحثی است که‏‎ ‎‏نویسنده در این مقاله به بیان آنها پرداخته است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 230