کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
خوشبختی و بدبختی از نظر امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : شریفیان، حیدر

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

خوشبختی و بدبختی از نظر امام

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  خوشبختی و بدبختی از نظر امام

حیدر شریفیان

‏ ‏

‏ ‏

‏به نظر نگارنده خوشبختی و در دید عرف وعقل، فراهم شدن تمامی‏‎ ‎‏موجبات لذت و راحت و مسائل خوش گذرانیها و آرزوهاست. در این‏‎ ‎‏مقاله ابتدا به تعریف خوشبختی پرداخته شده و با خوشبختی و عوامل آن و‏‎ ‎‏موانع آن از دیدگاه امام خمینی سامان می یابد خوشبخت حقیقی کسی است‏‎ ‎‏که عاقبت امور او ختم به خیر گردد و به وصال خدا رسیده در نعمات‏‎ ‎‏بهشت او متنعم شود و مسائل خوشبختی در این دنیا به هم نشینان شایسته،‏‎ ‎‏فرزند نیکوکار، زن سازگار کسب روزی حلال در وطن تفسیر شده است.‏‎ ‎‏خوش بختی و بدبختی از امور ذاتی و بدون علت نیستند به همین جهت‏‎ ‎‏اکتساب آنها به تواناییهای انسان و بهره مندی او از آنها بستگی دارد در تعلیل‏‎ ‎‏این رخداد گفته اند که جهان دارای اجزایی از هم گسسته نیست به گونه ای‏‎ ‎‏که پدیدهای آفرینش نسبت به هم بی ربط باشند و انسان چون از این‏‎ ‎‏مجموعه هستی جدا نیست عمل او در جهان و اسرار هستی در او تأثیر‏‎ ‎‏متقابل دارند.به همین جهت عوامل متعددی در خوشبختی انسان سهیم‏‎ ‎‏هستند، چنانکه در بدبختی او هم، چنین هستند.‏

‏در این مقاله از تفسیر خوشبختی در منظر امام نظریاتی بیان شده است.‏‎ ‎‏آنچه گفته شد نظر اول امام بود، ولی نظر دومی امام که رنگ فلسفی دارد‏‎ ‎‏مطلق وجود است خوشبختی همان وجود و هستی است و موجودات این‏‎ ‎‏جهان به اندازه بهره خود از بودن، خوشبخت هستند. تفسیر سومی از‏‎ ‎


مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 225

‏خوشبختی در نظر امام است ملائمت و سازگاری است، پس سعادت‏‎ ‎‏عبادت است دریافتن امر ملایم. و طبیعی است وجود و تذکر چند نکته در‏‎ ‎‏امر خوشبختی قابل بیان است و این نکات مقاله را منتهی به نتیجه می کند:‏‎ ‎‏موجوداتی اجازه ورود در میدان خوشبختی دارند که توانایی درک و فهم‏‎ ‎‏حقایق را داشته باشند. دوم اینکه این قابلیت دارای شدت و ضعف است‏‎ ‎‏پس همه یکسان نیستند و دریافت آنها از خوشبختی و بهره برداری از آن‏‎ ‎‏متفاوت خواهد بود. و سوم اینکه همه خوشبختی در این عالم نیست، بلکه‏‎ ‎‏دنیا مزرعه ای برای درک آخرت و سعادت اخروی است و در پایان لقمه‏‎ ‎‏پاک، دامن پاک و تربیت پاک از عوامل مهم وصول به سرای  خویشتن‏‎ ‎‏شمرده شده است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 226