کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
عرفان امام و تأثیر آن بر انقلاب اسلامی ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : نوریها، حسنعلی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

عرفان امام و تأثیر آن بر انقلاب اسلامی ایران

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  عرفان امام و تأثیر آن بر انقلاب اسلامی ایران

حجة الاسلام حسنعلی نوریها

‏ ‏

‏ ‏

‏مقاله حاضر ضمن اشاره به ابعاد وجودی امام خمینی(ره) بُعد عرفانی‏‎ ‎‏حضرت ایشان را مورد بررسی قرار می دهد. نویسنده، ابتدا واژه های‏‎ ‎‏عرفانی حضرت امام خمینی( ره) بُعد عرفان حضرت ایشان را مورد‏‎ ‎‏بررسی قرار می دهد. سپس واژه های عرفانی و تصوف را، از دیدگاه لغت  و‏‎ ‎‏اصطلاح مورد پژوهش قرار داده و پس از تبیین نسبت عرفان و تصوف‏‎ ‎‏عرفان را به دو بخش مثبت و منفی  تقسیم و تفاوت آنها را روشن می سازد.‏‎ ‎‏در تبیین عرفان منفی، اشاره ای به دیدگاه حافظ، مولوی و امام خمینی‏‎ ‎‏نسبت به صوفی و عارف نموده و به ویژگیهای عرفان مثبت و منفی‏‎ ‎‏می پردازد. در ادامه ویژگیهای عرفان نظری امام خمینی را مورد پژوهش‏‎ ‎‏قرار می دهد که برخی عناونها این بحث عبارت اند از:‏

‏1. پیوند عرفان و فلسفه؛‏

‏2. پیوند عرفان و سیاست؛‏

‏3. پیوند شریعت، طریقت و حقیقت؛‏

‏4. پیوند مردم به عرفان یا عمومی کردن عرفان؛‏

‏5. میزان یا محوری بودن قرآن و سنت؛‏

‏6. هماهنگی عقل و عرفان؛‏

‏7. مظهر جمال و جلال الهی بودن انسان؛‏

‏نویسنده، ویژگیهای عرفان عملی امام(ره) را نیز، مورد بررسی قرار داده‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 217

‏و ضمن فهرست کردن مراحل سلوک عرفانی از دیدگاه امام(ره) به توضیح‏‎ ‎‏برخی از این ویژگیها و مراحل می پردازدکه عبارت اند از:‏

‏1. ذکر نردبان وصل یار؛‏

‏2. مراعات اوقات نماز؛‏

‏3. نماز شب؛‏

‏4. دعا و اهمیت و نقش آن؛‏

‏5. تداوم قرائت زیارت جامعه کبیره، زیارت عاشورا، مناجات شعبانیه،‏‎ ‎‏دعای عهد و دعای عرفه امام حسین(ع)؛‏

‏6. توسل و عشق به خاندان عصمت و طهارت؛‏

‏7. غسل جمعه؛‏

‏8. انتظار وصل یار؛‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 218