کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
اسماء و صفات جمال و جلال الهی از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : اخوان، قاسم

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

اسماء و صفات جمال و جلال الهی از دیدگاه امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

  اسماء و صفات جمال و جلال الهی از دیدگاه امام خمینی

حجة الاسلام و المسلمین قاسم اخوان

‏ ‏

‏ ‏

‏بررسی اسماء و صفات جمال و جلال خداوند از دیدگاه امام خمینی‏‎ ‎‏موضوع این مقاله است.‏

‏اسم در نظر امام، عبارت است از ذات یا صفت معین از صفاتش و‏‎ ‎‏تجلی مخصوص از تجلیاتش، مثلاً الرحمن عبارت از ذاتی است که با‏‎ ‎‏رحمت منبسط تجلی  کرده باشد این تعیین به اسم، نخستین تکثّری است‏‎ ‎‏که در دار وجود واقع شد و این تکثر در حقیقت تکثر علمی است‏‎ ‎‏وحضرت حق تعالی ذات خود را در آینه صفات و اسماء شهود فرموده و‏‎ ‎‏در عین علم اجمالی کشف تفصیلی  شده است. علاوه بر این، امام خمینی‏‎ ‎‏در باب عینیت اسماء و صفات با ذات معتقد است که برای اسمای الهیه دو‏‎ ‎‏جهت وجود دارد یک جهت نسبت به تعینات که به سبب آن احکام کثرت‏‎ ‎‏و غیریت حاصل می شود و جهت دیگر نسبت به مقام فیض اقدس و‏‎ ‎‏غیبت مطلق که در ذات احدیت فانی می باشند و در غیب هویت مستهلک‏‎ ‎‏می گردند و به همین سبب تمام اسماء خداوند فانی می باشند و این عقیده‏‎ ‎‏برخاسته از آن است که به نظر امام کثرت مظاهر و تعدد تجلیات به هیچ‏‎ ‎‏وجه با وحدت متجلی منافات ندارد و هستی حق تبارک و تعالی در‏‎ ‎‏بساطت خود باقی می ماند.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 203