کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
امام خمینی، ادیب ناشناخته
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : فرقانی، علیرضا

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

امام خمینی، ادیب ناشناخته

‏ ‏

 امام خمینی ادیب ناشناخته

دکتر علیرضا فرقانی

‏ ‏

‏ ‏

‏این مقاله در دو بخش (نثر و نظم) به بررسی جنبه ادبی شخصیت‏‎ ‎‏حضرت امام پرداخته است.‏

‏نویسنده، در بخش نخست می گوید: حضرت امام با وجود آثار بسیار،‏‎ ‎‏اثر ادبی خاصی ندارند تا بتوان دیدگاهشان را در باب ادبیات جویا شد، اما‏‎ ‎‏از بررسی آثارشان می توان این گونه دریافت کرد که امام خمینی با روح یک‏‎ ‎‏متکلم فقیه به نگارش می پرداختند و در آثارشان اسلوبی ادبی و خطابی و‏‎ ‎‏نثری آهنگین  و تا حدی موزون داشته اند.‏

‏نویسنده معتقد است، اگر چه نمی توان سبک نگارش هر نویسنده ای را‏‎ ‎‏به گونه ای مشخص در یکی از شیوه های ادبی قرار داد اما می توان نثر امام‏‎ ‎‏را از نوع ادب توصیفی( تعلیمی) بر شمرد.‏

‏وی در بخش دوم مقاله، با اشاره به اینکه حضرت امام از دوران جوانی‏‎ ‎‏شروع و  به سرودن شعر نموده اند و دارای طبعی روان بوده اند، می نویسد:‏‎ ‎‏امام در انواع گوناگون شعری، اشعاری سروده اند و در به کارگیری‏‎ ‎‏سبک های مرسوم کلاسیک شعر فارسی، در اشعار بلند خویش از‏‎ ‎‏سبک های خراسانی و هندی بهره برده اند، ولی بیشتر غزلیات و قطعات و‏‎ ‎‏رباعیات ایشان در سبک عراقی سروده شده است.‏

‏نویسنده در پایان با ذکر ابیاتی از اشعار امام که در سرودن آنها متأثر از‏‎ ‎‏شاعران بزرگ بوده اند می نویسد: پیداست که ایشان دواوین بیشتر شاعران‏‎ ‎‏عارف و فلاسفه و حکما را به طور جدی مطالعه نموده و از الفاظ و مفاهیم‏‎ ‎‏آنها متأثر شده اند.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 177