کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
در آمدی بر صورت حقیقت انسان کامل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : موتاب، مهین

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

در آمدی بر صورت حقیقت انسان کامل

‏ ‏

‏ ‏

  در آمدی بر صورت حقیقت انسان کامل

مهین موتاب

‏ ‏

‏این مقاله که به بررسی و تبیین انسان کامل از دیدگاه امام خمینی‏‎ ‎‏می پردازد و از سه فصل فراهم آمده است:‏

‏در فصل اول، خلقت هدف مندانه انسان و تمام مخلوقات الهی مورد‏‎ ‎‏مطالعه قرار گرفته است. در فصل دوم نیز، مؤلف ضمن پرداختن به اشتقاق‏‎ ‎‏انسان به روایتی از ابن عباس اشاره می کند که در آن آمده است که: انسان‏‎ ‎‏را، انسان نامیدند به خاطر اینکه او عهدی که با وی بستند فراموش کرد و‏‎ ‎‏جهت دیگر انسان با همنوعان خود انس می گیرد. فصل سوم نیز به معرفی‏‎ ‎‏انسان کامل و ویژگیهای آن و نقش قرآن در تکامل انسان اختصاص دارد.‏‎ ‎‏در همین فصل مؤلف به بیان دیدگاههای امام خمینی دربارۀ انسان کامل‏‎ ‎‏می پردازد به عقیده امام جهاد و مبارزه دائمی در تکامل آدمی بسیار نقش‏‎ ‎‏دارد. انسانی که به حقیقت رسیده و عظمت خالق را درک کرده بیشتر‏‎ ‎‏مفتون عبادت می شود. انسان کامل از منظر ایشان انسانی است که تمام ابعاد‏‎ ‎‏روحی  و ذهنی و رفتاری او به تکامل رسیده باشد. انسان موجودی دو‏‎ ‎‏بُعدی است و سیر رشد و تکامل او از گذرگاه طبیعی، شروع و به بُعد‏‎ ‎‏ماوراء الطبیعه می رسد. توقف در یکی از این ابعاد و نادیده گرفتن بُعد‏‎ ‎‏دیگر، انسان را از مسیر تکامل باز می دارد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 167