کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
سقوط تکالیف شرعی از دیدگاه عارفان و امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : آقا نوری، علی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

سقوط تکالیف شرعی از دیدگاه عارفان و امام

‏ ‏

‏ ‏

  سقوط تکالیف شرعی از دیدگاه عارفان و امام

 علی آقا نوری

‏ ‏

‏ ‏

‏بحث اسقاط تکلیف شرعی از مهم ترین مباحث حوزۀ عرفان به شمار‏‎ ‎‏می رود. اینکه آیا تکالیف شرعی از عارفان برداشته می شود یا خیر؟ و‏‎ ‎‏یااساساً، آیا در بین مشایخ عرفان کسی هست که معتقد باشد به اینکه انسان‏‎ ‎‏در مراحل سیر سلوک پس از وصول به مرحلۀ آخر، دیگر نیازی به انجام‏‎ ‎‏تکلیف شرعی نداشته باشد؟ اینها سئوالاتی است که نوشته حاضر در دو‏‎ ‎‏فصل و یک نتیجه گیری در صدد روشن نمودن زوایای مختلف آنهاست. در‏‎ ‎‏فصل اول ویژگی سقوط تکالیف شرعی و پاسخ عرفا مورد کنکاش قرار‏‎ ‎‏گرفته که نویسنده؛ با طرح دیدگاههای مختلف عرفا در این خصوص به‏‎ ‎‏این نتیجه می رسد که در مقام فنا تکلیف به صورت معنا متوجه شخص‏‎ ‎‏هست، نه به صورت. در این قسمت از پژوهش نگارنده دیدگاه حضرت‏‎ ‎‏امام(ره)را در این باره قرین به دیدگاه فوق می داند با این تفاوت که عبادت‏‎ ‎‏در مقام عرفانی در اندیشه امام(ره) با عبادتهای دیگر فرق می کند. در فصل‏‎ ‎‏دوم به بحث و بررسی در خصوص جایگاه و اهمیت شریعت در سیرۀ‏‎ ‎‏سخنان عارفان پرداخته که نتیجه می گیرد.‏

‏شریعت و طریقت نزد عرفا تفکیک ناپذیرند در پایان این مقاله یادآور‏‎ ‎‏می شود که امام خمینی(ره) هم، تنها راه سلوک عرفا را عمل به تعالیم شرع‏‎ ‎‏دانسته و اساساً طریقت و حقیقت منبعث از شریعت است.‏

‏بنابراین اینکه«شریعت از نظر عرفا وسیله کمال سالک است و عارف‏‎ ‎‏پس از وصول به حق نیازی به تکلیف شرعی ندارد» اتهامی است غیر‏‎ ‎‏قابل‏ ‏پذیرش.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 162