کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
اخلاق فردی از دیدگاه امام خمینی (ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : محمدی، عبدالحمید

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

اخلاق فردی از دیدگاه امام خمینی (ره)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  اخلاق فردی از دیدگاه امام خمینی

حجة الاسلام  عبدالحمید محمدی

 

‏مقاله فوق با ارائه مباحث مربوط به اهمیت اخلاق به مصادیق اخلاق از‏‎ ‎‏دیدگاه آیات و روایات می پردازد برای این منظور، نویسنده آن را در سه‏‎ ‎‏بخش تدوین کرده که بخش نخستین آن مربوط به مسائل تئوریک، و در‏‎ ‎‏بخش دوم فضایل اخلاقی را از دیدگاه حضرت امام مورد کنکاش قرار داده‏‎ ‎‏و در بخش سوم مباحثی همچون رذایل اخلاقی  و خاستگاه آن آمده است.‏

‏با توجه به اینکه مسأله اخلاق از دیدگاه قرآن و روایات یک مسأله‏‎ ‎‏اساسی و زیر بنائی است ضروری می نماید، که به تعریف آن از دیدگاه‏‎ ‎‏اسلام پرداخته شود، چرا که برای رسیدن به سعادت،  شناخت‏‎ ‎‏مؤلفه های اخلاق لازم است. اخلاق جمع خلق است به معنای  قوا و سجایا‏‎ ‎‏و صفات درونی است که با چشم دل دیده می شود. مقاله با اشاره به انواع‏‎ ‎‏اخلاق از دیدگاه امام خمینی(ره) معتقد است هر آنچه که انسان را به سوی‏‎ ‎‏کمال مطلوب سوق دهد به عنوان اخلاق اسلامی و هر آنچه که غیز آن باشد‏‎ ‎‏به عنوان اخلاق غیر اسلامی تلقی می شود.‏

‏نویسنده، در این بخش با اشاره به هشت مورد از فضائل اخلاق از‏‎ ‎‏دیدگاه حضرت امام، بر این باور است که راههای رسیدن به چنین فضایل‏‎ ‎‏جز با تمسک به قرآن و روایات امکان پذیر نیست. تعلیم و تعلم اخلاق هم‏‎ ‎‏جز با آموزه های قرآنی و روائی مثمر ثمر نخواهد بود. در این بخش‏‎ ‎‏نویسنده با توجه به اهمیت بحث می نویسد؛ حضرت امام( ره) معتقد بودند‏‎ ‎‏در درجه اول علماء و مربیّان باید مهذب و آراسته به اخلاق اسلامی باشند.‏


مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 153

‏در بخش سوم این مقاله شاهد بحثهای مربوط به رذایل اخلاق هستیم‏‎ ‎‏که نگارنده با بیان پنج مورد از رذایل اخلاقی از دیدگاه امام خمینی(ره) یک‏‎ ‎‏مورد از آن را (غفلت) ام الامراض و چهار مورد دیگر را (کفران،‏‎ ‎‏ریا،حسد،حب دنیا) آفت دین قلمداد می کند. در پایان با اشاره به خاستگاه‏‎ ‎‏رذایل اخلاقی معتقد است قلب وعمل انسان می تواند به عنوان خاستگاه‏‎ ‎‏رذایل معرفی گردد.‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 154