کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
از ملکوت آسمان‌ها تا برهوت زمین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : آکوچکیان، عبدالحمید

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

از ملکوت آسمان‌ها تا برهوت زمین

‏ ‏

‏ ‏

  از ملکوت آسمان ها تا برهوت زمین

حجة الاسلام  عبد الحمیدآکوچکیان

‏ ‏

‏ ‏

‏عالم عرفان، عالم قدس زیستن و قدس نگرستین است، این دو عالم‏‎ ‎‏هر کدام در حوزه اختصاصی خویش، حاصل قواعد و مقررات ویژه اند.‏‎ ‎‏پرسش اصلی  این جستار معطوف به نسبت میان عرفان به ویژه عرفان‏‎ ‎‏دینی و نحله اخص آن، عرفان شیعی، با سیاست و مدیریت اجتماعی‏‎ ‎‏است، و این که آمیزش تئوریک یا اعمال رهیافتهای آمیزش عرفان و‏‎ ‎‏سیاست از نگاه امام که مجال حداقل ده سال تجربه عینی داشته چگونه‏‎ ‎‏بوده است.‏

‏نویسنده، معتقد است، سیرۀ اخلاقی ـ عرفانی ـ سیاسی امام آموزۀ‏‎ ‎‏ترکیب دو مقوله بعید العهد اخلاق و سیاست است. در عین حال که یکی از‏‎ ‎‏برجسته ترین ویژگی های حضرت امام شخصیت عرفانی وی بوده، اما‏‎ ‎‏شیوه سیاست مداری و دولت مداری ایشان بیش از آنکه رو به آسمان‏‎ ‎‏داشته باشد، رو به مردم داشته است، و پیش از آن خود را رهبر و مقام ارشد‏‎ ‎‏حکومتی بداند، خود را مردم و اسلام می داند. وی می نویسد: در نگاه‏‎ ‎‏برگزیده امام و درازی سیاسی و عرفانی ایشان آنچه به روشنی خود را‏‎ ‎‏می نمایند مرزبندی و صورت بندی ویژه ای است که در طی آن، ایشان از‏‎ ‎‏خلط قواعد اساسی دو سپهر عرفان و سیاست در حوزه مدیریت اجتماعی‏‎ ‎‏پرهیز می نمود.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 148