کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
تأملی گذرا بر مقوله عرفان از منظر امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : آخوندی، مسلم

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

تأملی گذرا بر مقوله عرفان از منظر امام خمینی

‏ ‏

  تأملی گذرا بر مقوله عرفان از منظر امام خمینی

مسلم آخوندی

‏ ‏

‏ ‏

‏تعریف و نقش آفرینی دعا و نیایش با توجه به جایگاه و منزلت انسان‏‎ ‎‏دو محور عمده این مقاله هستند.‏

‏به عقیده نویسنده، هموارترین و کوتاه ترین راه برای شناخت تفکر و‏‎ ‎‏اندیشه های امام خمینی، شناخت عرفان است، زیرا همه افکار بلند و‏‎ ‎‏آرمانهای والای او در عرفان ریشه دارد، چنین به نظر می رسد که حتی مبانی‏‎ ‎‏و ذائقه فقهی ایشان در طرح مسائل همچون ولایت مطلقه فقیه از این‏‎ ‎‏ساحت نشئت گرفته است: عشق به عبودیت در وجود او دو حقیقتی است‏‎ ‎‏منفک ناشدنی، امام عابدی است که به این عبودیت عشق می ورزد. در‏‎ ‎‏دیدگاه ا و جلوه معشوق هرگونه بندگی و بردگی و خودبینی و خودکامگی‏‎ ‎‏را در وجود نیست و نابود می کند. به نظر امام یک فقیه راستین که ولایتش‏‎ ‎‏را بر امت اسلامی ضروری و واجب می شمرد و انسانی است که غیرت‏‎ ‎‏محبوب و جلوه، معشوق هر گونه جمال وسوسه انگیزه«من» را در وجود‏‎ ‎‏او نابود ساخته و به حقیقت دین و حقیقت انسان واقف است و کلام او،‏‎ ‎‏کلام خالق او و ولایت او تجلی ولایت خداوند است.‏

‏در عرفان امام، عشق در نهایت بندگی و عبودیت در نهادیت وارستگی،‏‎ ‎‏معنا می یابد و عزّت انسان و شرافت مسلمان در این شیفتگی و آراستگی و‏‎ ‎‏پیراستگی تحقق پیدا می کند.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 147