کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
تفسیر عرفانی امام خمینی از حروف مقطعه قرآن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : صحرایی اردکانی، کمال

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

تفسیر عرفانی امام خمینی از حروف مقطعه قرآن

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  تفسیر عرفانی امام خمینی از حروف مقطعه قرآن

 کمال صحرایی اردکانی

‏ ‏

‏ ‏

‏به عقیده امام خمینی، تفسیر شرح مقاصد کتاب الهی است به همین‏‎ ‎‏دلیل از مفسر انتظار دارد که در هر یک از آیات قرآن به عالم غیب هدایت‏‎ ‎‏کند و به طریق سعادت و سلوک طریق معرفت راهنمایی نماید.‏

‏و مفسر باید مقصود از نزول قرآن را بفهماند و کتاب تفسیر باید مبیّن‏‎ ‎‏جهات عرفانی و اخلاقی و دیگر جهات دعوت به سعادت باشد و غافل از‏‎ ‎‏آن، از مقصود قرآن دور شده است. در این باره امام می فرماید: این صحیفه‏‎ ‎‏الهیه کتاب احیای قلوب به حیات ابدی علم و معارف الهیه است، مفسر‏‎ ‎‏باید شئون الهیه را به مردم تعلیم کند... فهم عظمت هر چیز به فهم حقیقت‏‎ ‎‏آن است و حقیقت قرآن حاصل نمی شود  مگر، به مکاشفه تامه الهیه برای‏‎ ‎‏ذات مبارک نبی(ص)  و دست آمال عالیه بشریه از آن کوتاه است مگر‏‎ ‎‏خلص از اولیاء الله.‏

‏از این رو، به نظر ایشان عظمت قرآن به اندازه ای است که از فهم‏‎ ‎‏مفسران برتر و بالاتر است، چون مورد خطاب جبرئیل نبود او هم به فهم‏‎ ‎‏آن نایل نشده و دست بشر عادی از فهم واقعی آن کوتاه است. بدین جهت‏‎ ‎‏امام گفتار خود را در تفسیر  قرآن جز احتمالی در تفسیر نمی داند.‏

‏در ادامه مقاله نظریات: جلال الدین سیوطی و علامه طباطبایی، عین‏‎ ‎‏القضاة همدانی، شیخ روز بهان شیرازی و رشید الدین میبدی و سپس‏‎ ‎‏نظرگاه امام درباره حروف مقطعه بیان شده که: حروف مقطعه رمز بین‏‎ ‎‏محب و محبوب است و کسی را از آن بهره ای نیست و هیچ بعید نیست که‏‎ ‎‏فهم آن از حوصله بشر خارج و مخصوص به خواص از اولیای الهی باشد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 142