کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
حماسه و عرفان در سیرۀ اندیشه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : گلی زواره، غلامرضا

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

حماسه و عرفان در سیرۀ اندیشه امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

  حماسه وعرفان در سیرۀ اندیشه امام خمینی

 غلامرضا گلی زواره

‏ ‏

‏ ‏

‏امام خمینی سر آمد کاروانی از عالمان و عارفان است که توانست در‏‎ ‎‏تأسی و اقتدا به خاتم پیامبران و اهل بیتش بر همگنان خویش پیشی گیرد، و‏‎ ‎‏اُسوۀ تشنگان حق و جویندگان زلال حکمت و سالکان طریق تزکیه و‏‎ ‎‏تهذیب گردد. امام مجموعه ای از فضایل و مکارم  را در وجود خویش‏‎ ‎‏پدید آورد که بدون تردید برجسته ترین آنها همان بُعد معنوی و ملکوتی‏‎ ‎‏ایشان است. خدا محوری، خدا جویی به همراه  انقطاع کامل از تعلقات‏‎ ‎‏مادی و کاستن از تمامی حجابها از ویژگیهای برجسته آن عارف‏‎ ‎‏سالک است.‏

‏مقاله حاضر، بر آن است تا با بیان تفاوت نگرش امام به عرفان با دیگر‏‎ ‎‏عارفان، اختصاصات و برجستگی های مکتب عرفانی معظم له را بررسی‏‎ ‎‏نماید. امام با احاطه ای که به متون عرفان داشت، تفکر و جهان بینی وی سه‏‎ ‎‏مرحله را در بر می گرفت1. ملاحظات و آموزه های عرفان سنتی 2. نقادی و‏‎ ‎‏ارزیابی ایشان از اندیشه های  عرفانی علمای سلف 3. به کارگیری این گونه‏‎ ‎‏تفکر عرفانی در مجموعه دیگر مانند فقه، فلسفه، اخلاق و...، اندیشه های‏‎ ‎‏عرفانی امام در چارچوب این وجوه، بزرگ ترین  تلاش علمی متأخر برای‏‎ ‎‏حل تناقص آشکار  در میان عرفان و واقعیتهای اجتماعی به شمار می آید.‏‎ ‎‏برخی از امتیازات مسلک عرفانی امام بر مسلکهای دیگر عبارت اند از:‏

‏جمع میان عرفان و حماسه، پیوند عرفان و شریعت با سیاست، نقش‏‎ ‎‏مؤثر عرفان در حرکت های انقلابی و تحول آفرینی، مبنا قرار دادن قرآن و‏‎ ‎‏سنت با محوریت ثقلین و تفکر، عشق به حق.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 139